Tin tức chung
Căn cứ quy định của Luật BHYT số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 14/11/2008, tất cả HSSV đều là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT học đường

Năm học 2015-2016, một số HSSV Trường TCCN Tôn Đức Thắng đã mua BHYT thời hạn 6 tháng (01/10/2015- 31/03/2016), BHYT này sẽ hết hạn vào 31/03/2016 và những HSSV mua BHYT thời hạn 3 tháng (01/10/2015-31/12/2015) đã hết hạn mà chưa mua BHYT cho thời gian tiếp theo của năm học. Nay, Nhà trường thông báo đến tất cả HSSV thuộc 2 đối tượng trên về việc mua BHYT  năm 2016  như sau:
-         Mức thu: 327.000đ/học sinh/09 tháng.
-         Thời hạn hiệu lực ghi trên thẻ bảo hiểm: Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016.
-         Thời gian thu BHYT: từ 11/03/2016 - 25/03/2016.
-         Địa điểm thu: Phòng 006 ( Cô Mai Hoa)
Đề nghị tất cả HSSV thực hiện đăng ký BHYT theo thời gian quy định. Trường không giải quyết bổ sung cho bất kỳ trường hợp nào trễ hạn.


Tin tức - thông báo mới nhất
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm