Tin học / Anh văn » Kết quả học tập
_Kết quả được xét Đạt : Tổng trung bình điểm thi >=5 và không có môn thi dưới 3
_Học sinh xét đạt, đóng lệ phí 60.000 đồng /học sinh để hoàn tất thủ tục chuyển điểm vào hệ thống in bằng cấp chứng chỉ A Tin học tại Phòng Đào tạo (Cô Diễm)
_ Học sinh xét không đạt đóng tiền dự thi lần 2 : 60.000đồng /học sinh tại Phòng Đào tạo (Cô Diễm)
_ Thời gian đóng tiền : từ ngày ra thông báo đến ngày 20/01/2016
_ Lịch thi lại lần 2 : 23/01/2016 (21/01/2016 công bố danh sách bảng tin)


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm