Trung cấp 2 năm » Thông báo
File đính kèm:
2131117092937-DANH SÁCH CHƯA IN THẺ.xlsx
HSSV  có tên trong danh sách (file đính kèm) liên hệ với thầy Hoàng Em tại phòng đào tạo 010 để bổ sung thủ tục in thẻ Sinh viên chính thức.
Hạn chót: trước 16 giờ 00 ngày 24/11/2017.


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm