Trung cấp 3 năm » Thời khóa biểu
1/ Quy định về đối tượng học          
 _ Học sinh TCCN hệ 3 năm 1 bằng        
2/ Quy định về khảo thí          
_ Giáo viên sẽ cho HSSV làm 1 bài kiểm tra theo ngày công bố trong thời khóa biểu     
_ Học sinh có kết quả các môn >=5 đủ điều kiện xét lên lớp học bổ sung văn hóa trình độ lớp tiếp theo   
_ Học sinh vắng quá 20% tiết học sẽ không được dự thi kết thúc môn       
3/ Lịch học

Thứ Thời gian học  Môn  Giáo viên giảng dạy  Ngày bắt đầu  Ngày kết thúc  Phòng học  Ghi chú 
BẢY 13h đến 16h15 TOÁN
( chương trình lớp 11)
Lê Viết Thanh  06/01/2018 10/02/2018 207 Thi kết thúc môn 31/03/2018
03/03/2018 31/03/2018
NĂM 13h đến 16h15 VĂN HỌC
( chương trình lớp 11)
Trần Thị Bích Thủy  14/12/2017 08/02/2018 207 Thi kết thúc môn
08/03/2018
01/03/2018 08/03/2018
BẢY 7h15 đến 11h20 HÓA HỌC
(Chương trình lớp 10)
Đậu Thị Loan  23/12/2017 20/01/2018 207 Thi kết thúc môn
20/01/2018Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm