Trung cấp 3 năm » Thông báo
File đính kèm:
2120917100725-TCCN-Khối lớp 14C,15C, khóa cũ-Kết quả thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp (dự kiến) đợt thi tháng 8.2017.pdf

1/ Kết quả thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp dự kiến: sinh viên xem file đính kèm. Thời hạn phản hồi kết quả xét công nhận tốt nghiệp: đến hết ngày 15/9/2017 tại Phòng đào tạo 010 (gặp cô Hiền)

2/ Thời hạn tối đa để được bảo lưu điểm thi tốt nghiệp và hoàn thành các môn thi tốt nghiệp, được tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ nhất là 03 năm (đối với khối lớp 14C).

3/ Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp = (Điểm trung bình học tập + Điểm trung bình thi tốt nghiệp) / 2

4/ Nộp đơn phúc khảo: xem chi tiết "Thông báo nộp đơn phúc khảo tốt nghiệp - đợt thi tháng 8.2017"

5/ Xếp loại tốt nghiệp đối với học sinh có thi lại tốt nghiệp:
-   Có 01 môn thi lại tốt nghiệp, xếp loại cao nhất là "Khá”
-   Có 02 môn thi lại tốt nghiệp hoặc có 01 môn thi lại 02 lần xếp loại cao nhất là "Trung bình Khá"
-   Không thuộc 02 trường hợp trên xếp loại cao nhất là "Trung bình"


6/ Kế hoạch công nhận tốt nghiệp:
-  Học sinh xem kết quả công nhận tốt nghiệp dự kiến và đối chiếu thông tin cá nhân, nếu có sai sót vui lòng phản hồi về cho bộ phận CTHSSV trước ngày 21/09/2017 (liên hệ T. Hoàng Em – Phòng 010)
-  Kết quả công nhận tốt nghiệp chính thức sẽ công bố trên website: từ ngày 29/09/2017


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm