Tin học / Anh văn » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2100214064548-ds-chia-nhom-hoc-bs-AV-Toeic2-Khoa11.xls
_ Lịch học này dành cho đối tượng học sinh khóa 11 (lớp 12C) không được dự thi chuẩn đầu ra Anh văn Toeic lần 1 ngày 11/01/2014 và đã đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 13/01/2014 
_ Danh sách chia nhóm học bổ sung kiến thức (đính kèm lịch học)
_ Học sinh đăng ký học bổ sung kiến thức đi học đầy đủ và làm 01 bài kiểm tra bổ sung để đủ điều kiện dự thi chuẩn đầu ra Anh văn Toeic  lần 2 ngày 15/03/2014
_ Học sinh xem danh sách phòng thi trên website ngày 03/03/2014
TT Nhóm  Ngày học  Thứ Sĩ số  Phòng   Giờ học Giáo viên Ghi chú 
1 Nhóm 1  18,20,22/02/2014 3,5,7 56 603 18h Phạm Thị Hòa 12 tiết
(4 tiết/buổi)
2 Nhóm 2 18,20,22/02/2014 3,5,7 57 702 18h Hoàng Khắc Huy 12 tiết
(4 tiết/buổi)Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm