Tổ chức nhân sự
(29/04/2013)

TT Họ Tên Học vị Chức vụ
1 Huỳnh Tuấn Cường Thạc sỹ - NCS Hiệu trưởng
2 Huỳnh Tấn Đệ Thạc sỹ Phó trưởng phòng hành chính quản trị
3 Trần Thị Hồng Vân Thạc sỹ Phó trưởng phòng đào tạo
4 Nguyễn Việt Hùng Cao học Chủ nhiệm ngành tin học
5 Trần Ngọc Bình Thạc sỹ Chủ nhiệm ngành  điện CN và DD
6 Hồ Thanh Thảo Cử nhân Chủ nhiệm ngành kế toán
7 Hà Duy Hưng Thạc sỹ Chủ nhiệm ngành điện tử viễn thông
8 Đào Huy Tuấn Thạc sỹ Chủ nhiệm ngành điện lạnh
9 Đỗ Thị Hoa Quyên Thạc sỹ Trưởng bộ môn Anh văn
10 Cao Văn Cừ Kỹ sư Phụ trách ngành xây dựng
11 Nguyễn Lê Huyền Trân Kỹ sư Phụ trách ngành may thời trang
12 Hà Thị Thúy Hằng Cử nhân Phụ trách ngành thiết kế đồ họa
13 Trần Thị Bích Duyên Thạc sỹ Phụ trách ngành quản trị nhà hàng
14 Vũ Quỳnh Mai Thạc sỹ - NCS Giảng viên
15 Nguyên Thành Phong Thạc sỹ - NCS Giảng viên
16 Nguyễn Thu Hương Thạc sỹ Giảng viên
17 Nguyễn Thiên Tú Thạc sỹ Giảng viên
18 Vũ Mạnh Cường Thạc sỹ Giảng viên
19 Đồng Thị Hường Thạc sỹ Giảng viên
20 Doãn Xuân Thanh Thạc sỹ Giảng viên
21 Nguyễn Thị Trang Nhung Cao học Giảng viên
22 Lê Viết Thanh Cử nhân Giảng viên
23 Vũ Phạm Tín Cử nhân Giảng viên
24 Hoàng Khắc Huy Cử nhân Giảng viênTin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm