Cao đẳng » Thông báo
File đính kèm:
2040617102327-DonXinThiLai_TotNghiep.doc
1. Nộp đơn thi tốt nghiệp :
     a. Đối tượng áp dụng: Học sinh khóa cũ gồm các lớp 10C,12C, 13C, 14C
     b. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 30/06/2017
     c. Nội dung đơn:
      - Học sinh làm theo mẫu  đơn(file đính kèm mở trên) có xác nhận địa phương về hạnh kiểm
      - Học sinh các lớp 10C, 12C thi lại tốt nghiệp nộp thêm đơn xin gia hạn thời gian thi  tốt nghiệp.
2. Thời gian ôn tốt nghiệp:
    - Từ ngày  17/07/2017 đến ngày 30/07/2017
    - Ngày 03/07/ 2017 HSSV xem và tải nội dung ôn tốt nghiệp tại  http://caodang.tdt.edu.vn mục Công tác tốt nghiệp -> Nội dung ôn tốt nghiệp
3. Lệ phí:
    - Lệ phí thi tốt nghiệp:   
       o   Môn Chính trị: 220.000 đồng
       o   Môn Lý thuyết tổng hợp, Thực hành chuyên ngành: 300.000 đồng/môn
    - Lệ phí folder tốt nghiệp, bảng điểm, bằng tốt nghiệp: 60.000đ/học sinh
    - Thời gian đóng lệ phí từ ngày 19/07/2017 đến ngày 28/07/2017
    - Địa điểm nộp lệ phí:  98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh
    - Thời gian thi tốt nghiệp:  dự kiến 16,17/08/2017
    - Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp:  ngày 01/08/2017
    - Công bố danh sách chính thức và phòng thi tốt nghiệp: từ ngày 07/08/2017
    - Địa điểm thi: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm