Trung cấp 2 năm » Thông báo
File đính kèm:
2270218081155-MỨC HỌC PHÍ HỌC KỲ 2.2017-2018.docx
1/ Đối tượng đóng:
-    Tất cả sinh viên bậc Cao đẳng  - Khối lớp 176, 15N
-    Tất cả học sinh bậc Trung cấp – Khối lớp 175, 16C, 15C
2/ Thời gian – địa điểm đóng:
-    Thời gian: từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
-    Địa điểm đóng: 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh (gặp cô Mai - phòng trực trước cổng trường)


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm