Cao đẳng » Thông báo
Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh - sinh viên về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2018 như sau:
1/ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Học sinh - sinh viên được nghỉ  01 ngày vào Thứ 4 ngày 25/4/2018
2/ Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5): Học sinh – sinh viên được nghỉ 02 ngày, từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018
Các ngày khác, HSSV thực hiện theo thời khóa biểu đã phân công.Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm