Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2070416050824-Dien CN & DD.rar
3070416050824-Dien lanh.rar
4070416050824-Ke toan doanh nghiep.rar
5070416050824-Nha hang.rar
6070416050824-Quan tri mang may tinh.rar
2070416050852-Thiet ke do hoa.rar
3070416050852-Thiet ke thoi trang.rar
4070416050852-Vien thong.rar
5070416050852-Xay dung.rar
1. Thời gian thực tập: 8 tuần, bắt đầu từ ngày 03/05/2015 đến 26/06/2015

2. Điều kiện được đi thực tập tốt nghiệp
         - Đã hoàn tất nghĩa vụ học phí học kỳ 2/2015-2016 và đã nộp bản photo bằng tốt nghiệp PTTH
         - Đã hoàn tất các môn học chuyên ngành.

3. Mua bảo hiểm thực tập: 30.000đ/học sinh
         - Thời gian mua bảo hiểm thực tập: từ ngày 11/4/2016 đến 22/04/2015 (liên hệ cô Hoa – Phòng 006 – Từ thứ hai đến thứ sáu). Học sinh nào không tham gia mua bảo hiểm phải làm cam kết đảm bảo trong quá trình đi thực tập và nộp về cho Phòng đào tạo (P.010)
         - Học sinh các ngành Xây dựng; Điện CNⅅ Điện lạnh; Điện tử viễn thông bắt buộc phải mua đầy đủ bảo hiểm thực tập này.

4. Danh sách phân giáo viên hướng dẫn thực tập (GVHD) và lịch gặp GVHD:  
         - Xem chi tiết trên website ở phần thông báo “Khóa 13 – Khối lớp 14C - Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập” .
         - Học sinh không được tự ý đổi sang nhóm khác nếu không có được sự đồng ý của Phòng đào tạo.

5. Điểm danh hàng tuần thực tập tốt nghiệp:
         - Học sinh gặp GVHD hàng tuần, ít nhất 01 lần/tuần  để báo cáo tiến độ thực tập và ký tên vào “Danh sách điểm danh hàng tuần thực tập tốt nghiệp”.
         - Mỗi học sinh có 01 “Nhật ký thực tập” (theo mẫu đính kèm) theo dõi tiến độ thực tập, trong đó ghi đầy đủ thời gian, địa điểm và nội dung công việc học sinh được thực tập. GVHD sau khi kiểm tra Nhật ký thực tập sẽ ký tên xác nhận vào nhật ký từng tuần của học sinh.
-          GVHD có quyền từ chối hướng dẫn học sinh và trả học sinh về phòng đào tạo xử lý theo hình thức đình chỉ thực tập tốt nghiệp nếu học sinh không liên hệ GVHD liên tiếp 02 tuần mà không có minh chứng xác đáng.

6. Các quy định về trình bày báo cáo:
         - Định dạng trang: Top – 2cm; Bottom – 2cm; Left – 3cm; Right – 2 cm; Header + Footer: 1cm
         - Font chữ: Time New Romance, size chữ 13. Riêng trang bìa size 22
         - Khoảng cách giữa các dòng: 1.5 line
         - Các tiêu đề in đậm
         - Số trang được đánh giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy, và đánh số trang bắt đầu từ nội dung bài báo cáo (không tính phần lời mở đầu). Ngoài số thứ tự trang, học sinh không trình bày bất kỳ nội dung gì khác trên Header + Footer 
         - Báo cáo được in trang khổ giấy A4 (210 x 297 cm)

7. Các văn bản học sinh phải nộp về (nộp bản chính)
   - Trước khi bắt đầu đợt thực tập:
       (1) Giấy xác nhận của Doanh nghiệp về việc đồng ý tiếp nhận học sinh thực tập tốt nghiệp (có đóng mộc của DN) (theo mẫu đính kèm) cho GVHD. Hạn chót ngày 8/5/2016.
   - Kết thúc đợt thực tập:
       (1)  01 cuốn báo cáo thực tập đóng gáy bình thường (không đóng gáy lò xo) được sắp xếp theo trình tự sau (theo mẫu đính kèm):
               +  Trang bìa
              +  Trang giới thiệu về báo cáo thực tập tốt nghiệp (thời gian thực hiện, học sinh thực hiện, giáo  viên hướng dẫn, đơn vị thực tập, chuyên đề thực tập)
               +   Phiếu chấm điểm thực tập tốt nghiệp
               +   Nhận xét của cán bộ hướng dẫn tại DN (có ký tên, đóng mộc của DN)
               +   Nhật ký thực tập tốt nghiệp (có đóng mộc của DN)
               +   Lời nói đầu: nêu lý do chọn đề tài
               +   Mục lục (có đánh số trang của từng phần/chương)
               +  Nội dung cuốn báo cáo
               +   Phụ lục (nếu có)
       (2)  01 phiếu khảo sát mức độ hài lòng của DN với học sinh thực tập (có đóng mộc của DN).  Phiếu khảo sát để riêng, không đóng chung vào cuốn báo cáo.
       (3)  01 đĩa CD chứa nội dung cuốn báo cáo đối với các cuốn báo cáo được GVHD đánh giá cao để lưu vào thư viện làm tài liệu tham khảo cho học sinh các khóa sau
               +  Dán nhãn trên đĩa ghi rõ họ tên; MSSV; lớp; tên GVHD; tên chuyên đề.
               +  Đĩa CD này được lưu chung với cuốn báo cáo thực tập

8. Các văn bản (bản chính) GVHD gửi về Phòng đào tạo 010
       (1) Giấy xác nhận của DN về việc đồng ý tiếp nhận học sinh thực tập tốt nghiệp (có đóng mộc của DN) => tổng hợp thành “Danh sách đơn vị thực tập tốt nghiệp” (theo mẫu). Hạn chót ngày 15/05/2016 (trễ nhất 02 tuần sau khi học sinh đi thực tập)
       (2) Danh sách điểm danh hàng tuần thực tập tốt nghiệp (theo mẫu) có chữ ký của học sinh.
       (3) Báo cáo thực tập của học sinh (theo đúng biểu mẫu ISO vào theo trình tự quy định ở mục 7)
       (4) Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của DN với học sinh thực tập
       (5) Đĩa CD + bài báo cáo thực tập của học sinh đạt điểm cao và đúng biểu mẫu để lưu vào thư viện làm tài liệu tham khảo cho học sinh các khóa sau


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm