Trung cấp 2 năm » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2130417075339-Quy dinh va bieu mau TTTN 15CD101.rar
3130417075339-Quy dinh va bieu mau TTTN 15CH101.rar
4130417075339-Quy dinh va Bieu mau TTTN 15CK101.rar
5130417075339-Quy dinh va Bieu mau TTTN 15CL101.rar
6130417075339-Quy dinh va Bieu mau TTTN 15CN101.rar
2130417075450-Quy dinh va bieu mau TTTN 15CT301 va 15CT401.rar
3130417075450-Quy dinh va bieu mau TTTN 15CX101.rar
2180417082111-DS GVHD Lop 15CD101.pdf
3180417082111-DS GVHD Lop 15CH101.pdf
4180417082111-DS GVHD Lop 15CK101.pdf
5180417082111-DS GVHD Lop 15CL101.pdf
6180417082111-DS GVHD Lop 15CN101.pdf
2180417082132-DS GVHD Lop 15CT301.pdf
3180417082132-DS GVHD Lop 15CT401.pdf
4180417082132-DS GVHD Lop 15CX101.pdf
Học sinh từng lớp xem file đính kèm và liên hệ giáo viên hướng dẫn để nhận Giấy giới thiệu thực tập (Từ ngày 19/4/2017):
Lưu ý điều kiện được phân giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp:
1/  Học sinh đã hoàn tất nghĩa vụ học phí học kỳ 2/2016-2017 và đã nộp bản photo bằng tốt nghiệp PTTH để đi thẩm tra tính hợp pháp của văn bằng đầu vào;
2/ Học sinh đã hoàn tất các môn học chuyên ngành.


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm