Tin tức chung
STT LỚP NGÀY ĐỐI THOẠI THỨ GIỜ PHÒNG
1 BẬC CĐN – TCCN (KHỐI LỚP 15C + 15N) – Ngành Kế toán, Xây dựng, Nhà hàng, Tin học 16/3/2016 16h00 402
2 BẬC CĐN – TCCN KHỐI LỚP 14C + 14N (tất cả các ngành) 17/3/2016 Năm 11h00 402
3 BẬC CĐN – TCCN (KHỐI LỚP 15C + 15N) – Ngành Đồ họa, Chăm sóc thẩm mỹ


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm