Trung cấp 2 năm » Thông báo
File đính kèm:
2261216111517-Don-phuc-khao.docx
1. Thông báo phúc khảo:
Căn cứ thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT và 40/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp; Ban CĐTH-TCCN thông báo về việc phúc khảo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 12/2016 như sau:

-          Thời hạn nhận đơn phúc khảo:       từ ngày 26/12 đến 30/12/2016.
-          Địa điểm nhận đơn phúc khảo:        Phòng X15- 37/3 Ngô Tất Tố, P21, Q. Bình Thạnh
-          Thông báo kết quả phúc khảo:        15h00 ngày 05/01/2017 trên website.
-          Lệ phí:   20.000 đồng/1 môn.
Chú ý:
·      Mẫu đơn nhận tại P.010 (liên hệ C.Hiền ) hoặc tải Mẫu đơn đính kèm
·      Thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn xin phúc khảo.
·      Không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện.

2. Cách tính điểm, điều kiện xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp
a. Cách tính điểm
-          Điểm trung bình tốt nghiệp là điểm trung bình cộng của 03 môn thi tốt nghiệp
-          Điểm xếp loại tốt nghiệp là điểm trung bình cộng của “điểm trung bình học tập toàn khóa học” và “điểm trung bình tốt nghiệp”
-          Điểm xếp loại tốt nghiệp bao gồm cả điểm của học phần, môn thi tốt nghiệp được bảo lưu; không bao gồm điểm của học phần điều kiện và điểm của học phần, môn thi tốt nghiệp được miễn trừ.

b. Điều kiện xét tốt nghiệp và cách xếp loại tốt nghiệp

Nội dung Khóa 12 trở về trước
(thực hiện theo quy chế 40 của Bộ GD&ĐT)
Khóa 13 (Khối lớp 14C) trở về sau
(thực hiện theo thông tư 22 của Bộ GD&ĐT)
Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp (1)  Điểm trung bình tốt nghiệp>= 5.0 và chỉ có duy nhất 1 môn được 4.5 điểm
(2)  Kết quả thẩm tra văn bằng PTTH đầu vào là “Hợp pháp”
(1)  Điểm trung bình tốt nghiệp>= 5.0 và điểm của mỗi môn thi phải từ 5.0 trở lên.
(2)  Kết quả thẩm tra văn bằng PTTH đầu vào là “Hợp pháp”
Xếp loại tốt nghiệp căn cứ vào điểm xếp loại tốt nghiệp (viết tắt  ĐXLTN)  
+ Đối với HS không có thi lại tốt nghiệp
-       Xuất sắc: ĐXLTN từ 9.0 đến 10
-       Giỏi: ĐXLTN từ 8.0 đến 8.9    
-       Khá: ĐXLTN từ 7.0 đến 7.9
-       Trung bình khá: ĐXLTN từ 6.0 đến 6.9
-       Trung bình: ĐXLTN từ 5.0 đến 5.9
 
+ Đối với HS có thi lại tốt nghiệp: chỉ được xếp loại “Trung bình”
 
+ Đối với HS không có thi lại tốt nghiệp
-       Xuất sắc: ĐXLTN từ 9.0 đến 10
-       Giỏi: ĐXLTN từ 8.0 đến 8.9    
-       Khá: ĐXLTN từ 7.0 đến 7.9
-       Trung bình khá: ĐXLTN từ 6.0 đến 6.9
-       Trung bình: ĐXLTN từ 5.0 đến 5.9
 
+ Đối với HS có thi lại tốt nghiệp:
-       Có 01 môn thi lại tốt nghiệp, xếp loại cao nhất là “Khá”
-       Có 02 môn thi lại tốt nghiệp hoặc có 01 môn thi lại 02 lần, xếp loại cao nhất là “Trung bình khá”
-       HS phải thi lại tốt nghiệp không thuộc 02 trường hợp trên, xếp loại tốt nghiệp là “Trung bình”
Hạ bậc tốt nghiệp HS xếp loại tốt nghiệp từ loại “Khá trở lên” bị hạ 1 bậc tốt nghiệp nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:
- Có tổng số đơn vị học trình thi lại, học lại vượt quá 10% so với tổng đơn vị học trình quy định cho toàn khóa
- Bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên
HS xếp loại tốt nghiệp từ loại “Giỏi trở lên và không có môn thi tốt nghiệp nào phải thi lại” bị hạ 1 bậc tốt nghiệp nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:
- Có tổng số đơn vị học trình thi lại, học lại vượt quá 10% so với tổng đơn vị học trình quy định cho toàn khóa (không tính các học phần điều kiện và học phần được miễn trừ)
- Bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên
 

3. Kế hoạch công nhận tốt nghiệp:
-          Phản hồi về kết quả công nhận tốt nghiệp (dự kiến): đến hết ngày 30/12/2016
-          Xem kết quả công nhận tốt nghiệp chính thức:  từ ngày 05/01/2017 trên website


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm