Tin học / Anh văn » Lịch thi
File đính kèm:
2270516040314-Danh sách thi tin A ngày 28052016 chính thức_.xlsx
Ghi chú:
- Học sinh theo dõi lịch thi và có mặt trước 15 phút trước giờ thi để làm thủ tục dự thi
- Mang theo thẻ học sinh hoặc CMND vào phòng thi
1/ Lịch ôn:
* Học sinh đăng kí ôn đóng tiền tại văn phòng tuyển sinh trước ngày 20/05/2016
* Học sinh theo dõi danh sách thi ngày 20/05/2016 và danh sách chia nhóm chính thức trên website ngày 26/05/2016
* Học sinh đã đăng kí ôn thi tại văn phòng tuyển sinh có tên trong danh sách thi theo dõi đi ôn theo đúng lịch trên.

STT Thứ  Ngày ôn Giờ ôn Phòng ôn Sĩ số
1 Thứ 7 21/05/2016 18h00-21h00 203,204 90
2 Thứ 3 24/05/2016
3 Thứ 5 26/05/2016
2/ Lịch thi:
* Học sinh xem danh sách chia nhóm ngày 26/05/2016 trên website và tại phòng thi.
* Học sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút
* Học sinh phải mang theo thẻ học sinh  (hoặc cmnd) mới được vào thi
* Học sinh tự bảo quản tư trang.

STT Nhóm  Thứ  Ngày thi Giờ thi Phòng thi Sĩ số
1 Nhóm 1 Thứ 7 28/05/2016 8H00 203 40
2 Nhóm 2 204 40
3 Nhóm 3 210 40
3/ Danh sách: xem file đính kèm ở trên


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm