Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm » Kết quả học tập
File đính kèm:
2120815113010-Khóa 1 - Lớp 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3 - Kết quả thi chứng chỉ A Tin học đợt 1 ngày 25.7.2015.pdf
_ Học sinh thi có kết quả xét “ĐẠT” được cấp Chứng chỉ Quốc Gia Tin học A và được phiên điểm “Miễn” cho môn Tin học căn bản.

_ Học sinh thi có kết quả "KHÔNG ĐẠT": Trong thời hạn 03 tháng kể từ lần thi thứ 1 (ngày 25/7/2015), được bảo lưu điểm của phần thi có “điểm đạt”, học sinh phải đăng ký dự thi lại lần 2 chứng chỉ Tin học A tại Trung tâm Cepsatt cho những phần thi có “điểm chưa đạt” (điểm thi dưới 5).

_ Kế hoạch thi chứng chỉ Tin học trình độ A của trung tâm Cepsatt tháng 8/2015: + Thời hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 20/8/2015 + Ngày thi: 22/8/2015 (Liên hệ số điện thoại 08.38405994 để nắm thông tin chi tiết)


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm