Đoàn thanh niên » Giới thiệu
(04/11/2013)

 ĐOÀN THANH NIÊN – VĂN PHÒNG 010

 
THÔNG TIN NHÂN SỰ
STT Họ và tên Chức vụ Email
1. Hoàng Khắc Huy - Bí thư Đoàn Trường TCCN Tôn Đức Thắng hoangkhachuy@tdt.edu.vn
2. Đồng Thị Hường - Phó bí thư Đoàn Trường TCCN Tôn Đức Thắng dongthihuong@tdt.edu.vn
3. Lê Hoàng Em - UVBCH  lehoangem@tdt.edu.vn
4. Huỳnh Ngọc Ngưng - UVBCH  
5. Nguyễn Tấn Đạt - UVBCH  
6. Trần Thanh Cường - Ủy ban kiểm tra  Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm