Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2070416050553-14CB1.pdf
3070416050553-14CD1.pdf
4070416050553-14CH1.pdf
5070416050553-14CK1.pdf
6070416050553-14CL1.pdf
2070416050622-14CM1.pdf
3070416050622-14CN1.pdf
4070416050622-14CV1.pdf
5070416050622-14CX1.pdf
Lưu ý điều kiện được phân giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp:
-  1/  Học sinh đã hoàn tất nghĩa vụ học phí học kỳ 2/2015-2016 và đã nộp bản photo bằng tốt nghiệp PTTH để đi thẩm tra tính hợp pháp của văn bằng đầu vào
-  2/ Học sinh đã hoàn tất các môn học chuyên ngành.


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm