Tin học / Anh văn » Thời khóa biểu
_ Lịch thi chuẩn đầu ra chứng chỉ A   : 12/10/2014
_ Học sinh xem lịch thi và danh sách trên website ngày 07/10/2014
_ Học sinh đi học đúng giờ; đeo bảng tên trong suốt quá trình học và tuân theo qui định của phòng máy

STT Môn  Lớp  Sĩ số  Thứ  Giờ ôn Ngày ôn  Phòng
 ôn 
Ghi chú 
1 Ôn tập
Chứng chỉ A
tin học 
13CD1+13CV1+13CL1  35 3 18h 7/10/2014 203 Thực hành 
Các ngành khác  35 18h 204 Thực hành 
2 13CD1+13CV1+13CL1  35 5 18h 9/10/2014 203 Thực hành 
Các ngành khác  35 18h 204 Thực hành 
3 13CD1+13CV1+13CL1  35 7 18h 11/10/2014 203 Lý thuyết
Các ngành khác  35 18h 204 Lý thuyếtTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm