Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm » Thông báo
File đính kèm:
2220216042334-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Kết quả học Anh văn 1 và danh sách chia nhóm học tiếp Anh văn 2 từ ngày 24.2.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C như sau:
 
A/   LỚP TRẢ NỢ MÔN ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh lớp 15C301 đến 15C307 có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền - Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016
Lệ phí 580.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu
  • Công bố danh sách chia nhóm và lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 01/03/2016
  • Lịch học sẽ bắt đầu từ ngày 2/3/2016
  • Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 (PHẦN 1) – 30 TIẾT

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” được chia vào 04 nhóm học Anh văn 2 chính khóa (danh sách chia nhóm đính kèm ở trên)

2.  Thời khóa biểu học:
Nhóm Tên môn học Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
15A201 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 502 8 24/2/2016 13/4/2016
15A202 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 503 8 24/2/2016 13/4/2016
15A203 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 503 8 26/2/2016 15/4/2016
15A204 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 401 8 26/2/2016 15/4/2016
 
Lưu ý:
  • Học sinh đi học và điểm danh theo đúng nhóm đã phân.
  •  Anh văn 2 – Phần 2 (30 tiết) sẽ được học tiếp ở học kỳ 1/2016-2017


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm