Cao đẳng » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2110917033508-CĐ,TC - Khối lớp 176,175 - Danh sách chia nhóm học - Học kỳ 1.2017.2018 (đợt 1).xls
2110917033530-CĐ,TC - Khối lớp 176,175 - Thời khóa biểu - Học kỳ 1.2017.2018 (đợt 1).xls

_ Thời khóa biểu và danh sách chia nhóm: sinh viên xem ở file đính kèm
_ Môn Giáo dục thể chất học tại cơ sở Tân Phong, Quận 7. Các môn còn lại học tại cơ sở 98 Ngô Tất Tố.


Các bài viết khác:
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm