Cao đẳng » Thông báo
Căn cứ vào công điện khẩn của UBND TP.HCM về việc cho học sinh – sinh viên nghỉ học để tránh bão Tem bin;
Nay trường thông báo đến toàn thể HSSV:
1.     Về việc nghỉ học để tránh bão
-         Tất cả HSSV được nghỉ học từ chiều ngày 25/12 đến hết ngày 26/12/2017
-         Ngày 27/12/2017 HSSV đi học bình thường theo thời khóa biểu
2.     Về việc dời lịch thi
-         Lịch thi môn “Nghiệp vụ chế biến món ăn” – Lớp 17606111 – Ngành Quản trị khách sạn
          o Nhóm 1: thi ca chiều 13h00 -  ngày 25/12/2017 (thứ 2) được dời sang  thi ca chiều 13h00 -  ngày 28/12/2017 (thứ 5)
          o Nhóm 3:  thi ca chiều 13h00 - ngày 26/12/2017 (thứ 3) được dời sang thi ca sáng 7h30 - ngày 27/12/2017 (thứ 4)
-         HSSV các lớp/các nhóm còn lại có lịch thi vào ngày 26/12/2017 (thứ ba) sẽ được dời sang thi ngày 2/1/2017 (thứ ba), với giờ thi và ca thi giữ nguyên không đổi.


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm