Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Lịch thi & kiểm tra
File đính kèm:
2170715074147-DANH SÁCH DU VA KHONG DU THI TOT NGHIEP BSVH.pdf
* Học sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút
* Học sinh phải mang theo thẻ học sinh  (hoặc CMND) mới được vào thi
* Học sinh tự bảo quản tư trang
* Học sinh xét đạt kết thúc môn bổ sung văn hóa mới được dự thi tốt nghiệp các môn văn hóa

Lịch thi:
STT Ngày thi  Giờ thi  Môn  Phòng thi 
1 17/07/2015 8H LÝ  303
2 17/07/2015 14H HÓA  303
3 20/07/2015 8H TOÁN  303

Danh sách thi xem file đính kèm


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm