Thông tin cần biết » Chuẩn đầu ra

Căn cứ vào tờ trình số 116/2013/TCCNTDT-TTr về việc đào tạo Anh văn TCCN đã được Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Tôn Đức Thắng phê duyệt.
Trường TCCN Tôn Đức Thắng thông báo về đào tạo Anh văn bậc TCCN cho học sinh khóa 12 áp dụng từ tháng 8/2013 như sau

1.Chương trình đào tạo Anh Văn bậc TCCN khóa 12  giảng dạy theo định hướng Toeic nhưng chú trọng kỹ năng giao tiếp nghe nói nhằm đảm bảo học sinh ra trường đạt chuẩn tương đương  Toeic 200.

 
2. Chương trình đào tạo:  gồm  2 học phần chính thức Anh văn A1, A2 và một học phần bổ sung A0 dành cho học sinh không đạt chuẩn đầu vào.
 
STT
Lớp
Thời lượng
Đối tượng
Ghi chú
1
A0
 
30 tiết
Nhà trường tổ chức đợt kiểm tra Anh văn đầu khóa. HS không đạt bài kiểm tra đầu khóa phải đăng kí học lớp A0 để  bổ sung các kiến thức cơ bản mới  đủ điều  kiện học lớp A1.
Học phí : 100.000 đồng/lớp A0
 
(Nhà trường tài trợ 75% học phí trên mức học phí đúng của khóa học 400.000 đồng)
2
A1
60 tiết
Dành cho HS đạt  qua bài kiểm tra đầu khóa, hoặc các HS đã học bổ sung A0
 
 
3
A2
60 tiết
Dành cho HS đã hoàn tất lớp A1
 
        
- Cách đánh giá:   Đối với môn Anh văn Lớp A0:   Kiểm tra đánh giá “Đạt” hoặc “ Không đạt” để xét đủ điều kiện học A1; Đối với môn Anh văn A1, A2:  đánh giá theo qui chế đào tạo TCCN.
- Học sinh đạt Anh văn A1 mới được học Anh văn A2
- Không đưa điểm tổng kết môn Anh văn A1, A2 vào xét học vụ năm 1.
- Học sinh đạt môn Anh văn 2 được xét công nhận đạt chuẩn đầu ra Toeic 200.
 
3. Quy định xét công nhận chuyển điểm/Miễn môn
      - Trường xét công nhận chuyển điểm Miễn  cho  môn Anh văn (A1, A2)  đối với các học sinh có các chứng chỉ sau:
       + Chứng chỉ B Anh văn của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm.
       + Đạt điểm TOEIC từ 200 trở lên do Trung tâm IIG ( ETS TOEIC) Việt Nam cấp
       + Các chứng chỉ TOEFL, IELTS có trình độ tương đương.


Lưu ý:
Việc chuyển điểm được thực hiện đầu học kì cho học phần tương ứng và chỉ xét chuyển điểm cho các chứng chỉ còn thời hạn trong vòng 2 năm (tính đến thời điểm xét chuyển điểm).Học sinh dù được miễn học phần nhưng vẫn phải đóng học phí do tính chung trong tổng học phí toàn khóa.Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm