Cao đẳng nghề » Lịch thi & kiểm tra
File đính kèm:
2020216034123-LỊCHTHIHK1_Dot_3-14-va-15C-2015-2016.pdf
2080316091944-DS THI L1 DIEN CO BAN 15ND101 12.3.2016.pdf
3080316091944-DS THI LAP TRINH CAN BAN 15NT301 12.3.2016.pdf
4080316091944-DS THI LAP TRINH CAN BAN 15NT401 12.3.2016.pdf
2090316075938-DS THI L1_LANH CB_15NL101 15.03.2016.pdf
3090316075938-DS THI L1_NGUYEN LY KE TOAN_15NK101_18.03.2016.pdf
2120316050703-DS THI L1 TIN HOC 15NT401 19.3.2016.pdf
3120316050703-DS THI L1 TIN HOC 15NT301 19.3.2016.pdf
Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi.
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) hoặc số điện thoại (08) 38405791 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm