Cao đẳng » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2050417101551-Quy dinh va bieu mau TTTN lop 14NB1.rar
3050417101551-Quy dinh va bieu mau TTTN lop 14ND1.rar
4050417101551-Quy dinh va bieu mau TTTN lop 14NK1.rar
5050417101551-Quy dinh va bieu mau TTTN lop 14NL1.rar
2050417101656-Quy dinh va bieu mau TTTN lop 14NV1.rar
2050417041318-Quy dinh va bieu mau TTTN lop 14NT1- 14NT2.rar
2140417082152-14NB1.pdf
3140417082152-14ND1.pdf
4140417082152-14NK1.pdf
5140417082152-14NL1.pdf
6140417082152-14NT1.pdf
2140417082238-14NT2.pdf
3140417082238-14NV1.pdf
SInh viên các lớp 14NB1, 14ND1, 14NK1, 14NL1, 14NT1, 14NT2, 14NV1 xem Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt tháng 4/2016 và file đình kèm ở trên
Sinh viên từng lớp xem file đính kèm và liên hệ giáo viên hướng dẫn để nhận Giấy giới thiệu thực tập (Từ ngày 19/4/2017)
Lưu ý điều kiện được phân giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp:
1/ Sinh viên đã hoàn tất nghĩa vụ học phí học kỳ 2/2016-2017 và đã nộp bản photo bằng tốt nghiệp PTTH để đi thẩm tra tính hợp pháp của văn bằng đầu vào;
2/ Sinh viên đã hoàn tất các môn học chuyên ngành


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm