Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Công tác tốt nghiệp
File đính kèm:
2150816120535-LICH THI TN NGAY 25.26.8.pdf
Học sinh có mặt trước giờ thi 30 phút
Xuất trình thẻ học sinh hoặc chứng minh nhân dân khi vào phòng thi.
Mặc đồng phục theo quy định của Trường


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm