Cao đẳng » Thời khóa biểu
File đính kèm:
2171017083703-CĐ,TC - Khối lớp 176,175 - Thời khóa biểu và danh sách chia nhóm học anh văn 0 (Nhóm 17A011; 17A012).xlsx

TT Nhóm  Tên môn học Số
tiết
Thứ  Ca Tuần
 học
Phòng  Số tuần học Ngày
 bắt đầu
Ngày
kết thúc
Giáo viên giảng dạy
1 17A011 Tiếng anh 0 45 6 1,2 8-16 209 9 27/10/2017 22/12/2017 Phạm Thị Hòa 
2 17A012 Tiếng anh 0 45 6 3,4 8-16 211 9 27/10/2017 22/12/2017 Hoàng Khắc Huy
3 17A 101 Tiếng anh 1 LỊCH HỌC DỰ KIẾN THÁNG 12/2017

Lưu ý: Ca 1: 7h15 => 9h10; Ca 2: 9h30 => 11h25; Ca 3: 12h30 => 14h25; Ca 4: 14h45 => 16h40


Các bài viết khác:
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm