Cao đẳng nghề » Kết quả học vụ
File đính kèm:
2110917015900-Kết quả xét học vụ năm học 2016-2017 (dự kiến).xlsx
1/ Thời gian phản hồi kết quả xét học vụ: đến hết ngày 15/9/2017 cho cô Hiền (Phòng 010)
2/ Thời gian công bố kết quả xét học vụ chính thức: ngày 27/9/2017Tin tức - thông báo mới nhất
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm