Trung cấp 2 năm » Thông báo
1. Ôn tốt nghiệp:
-  Xem “Nội dung ôn thi ôn thi tốt nghiệp năm 2016”  tại website htttp://caodang.tdt.edu.vn -> “Sinh viên học sinh” ->“Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm” -> “Công tác tốt nghiệp”
-   Học sinh liên hệ giáo viên ngành để được hướng dẫn ôn tốt nghiệp như sau:

            a. Kế toán: liên hệ Thầy Thảo – 0983355928
            b. Đồ họa: liên hệ Cô Hằng – 0918574018. Học sinh nộp tiểu luận tốt nghiệp vào thứ 3 – ngày 6/12/2016 – tại Phòng đào tạo (gặp cô Hiền) – địa chỉ:  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh.
            c. Nhà hàng: Cô Duyện - 0937941205
            d. Điện CN: Thầy Bình - Điện thoại: 0949060777
            e. Điện lạnh: Thầy Tuấn - Điện thoại: 0918510707
            f.  Tin học: Thầy Hùng - Điện thoại: 0938800080
            g. Các ngành còn lại liên hệ Phòng Đào tạo (083. 8405791- gặp Cô Hiền ) để được hướng dẫn

2. Lệ phí
-   Lệ phí thi tốt nghiệp:   
            o   Môn Chính trị: 220.000 đồng
            o   Môn Lý thuyết tổng hợp, Thực hành chuyên ngành: 300.000 đồng/môn
-  Lệ phí tốt nghiệp, bảng điểm, bằng tốt nghiệp: 60.000đ/học sinh
-  Thời gian đóng lệ phí từ ngày 28/11/2016 đến ngày 02/12/2016
-  Địa điểm nộp lệ phí:  37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh

3. Thời gian thi tốt nghiệp:
-   Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: từ ngày 30/11/2016
-   Công bố danh sách chính thức và phòng thi tốt nghiệp: từ ngày 07/12/2016
-   Ngày thi tốt nghiệp ngày 13 &14/12/2016
-   Địa điểm thi: 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh


Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm