Cao đẳng » Thông báo
1/ Đối tượng học trả nợ: HSSV có kết quả xét “KHÔNG ĐẠT” môn 

2/ Danh mục môn trả nợ - học phí trả nợ mộn
a/ Báo cáo thực tập                                                         Số tiền:    700.000 đồng
b/ Giáo dục quốc phòng - an ninh (Học phần 1)             Số tiền:    450.000 đồng
c/ Giáo dục quốc phòng - an ninh (Học phần 2)             Số tiền:    300.000 đồng
d/ Giáo dục thể chất                                                        Số tiền:    600.000 đồng

3/ Thời gian đăng ký & đóng tiền
a/ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/9/2017 tại Phòng trực trước cổng trường (gặp cô Mai)
b/ Cầm biên lai vào Phòng 010 (gặp cô Hiền) để đăng ký nhóm học, nhóm đăng ký không được trùng với lịch học chính khóa vì giáo viên sẽ điểm danh từng buổi học và tính điểm quá trình học. Vắng học quá 20% số tiết quy định sẽ bị cấm thi.

4/ Lịch học
- Môn Giáo dục thể chất  học tại cơ sở Tân Phong, Quận 7. Khi đi học, HSSV phải mặc đồng phục thể dục của trường, và tự trang bị 1 ổ khóa để khóa tủ đồ (giày dép phải bỏ vào bịch ni-lông trước khi bỏ vào tủ đồ).
+ Sinh viên chọn nhóm học môn “Bóng chuyền” bắt buộc phải đi giày thể thao đế bằng và học ở tầng 1 của nhà thi đấu
+ Sinh viên chọn nhóm học môn “Võ cổ truyền hoặc Võ Vovinam” khi học sẽ đi chân đất và học ở tầng trệt của nhà thi đấu

TT Nhóm  Tên môn học Tín chỉ Số
tiết
Thứ  Giờ học  Tuần
 học
Phòng  Số tuần học Ngày
 bắt đầu
Ngày
kết thúc
Giáo viên giảng dạy
1 Nhóm 1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 45 2,4 12h30-16h40 4-8 201 5 25/09/2017 23/10/2017 Hồng Hữu Vân 
2 Nhóm 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 45 2,4 12h30-16h40 4-8 402 5 25/09/2017 23/10/2017 Phạm Văn Mễ
3 Nhóm 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 45 2,4 12h30-16h40 4-8 501 5 25/09/2017 23/10/2017 Hoàng Văn Nam
4 Nhóm 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 45 3,5 12h30-16h40 4-8 201 5 26/09/2017 24/10/2017 Hồng Hữu Vân 
5 Nhóm 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 45 3,5 12h30-16h40 4-8 402 5 26/09/2017 24/10/2017 Nguyễn Mạnh Hà
6 Nhóm 6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 45 3,5 12h30-16h40 4-8 501 5 26/09/2017 24/10/2017 Phạm Văn Mễ
7 Nhóm 7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 3 45 3,5 7h15-11h25 4-8 201 5 26/09/2017 24/10/2017 Phạm Văn Mễ
8 Nhóm 1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 30 2,4 12h30-16h40 9-11 201 3 30/10/2017 15/11/2017 Hồng Hữu Vân 
9 Nhóm 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 30 2,4 12h30-16h40 9-11 402 3 30/10/2017 15/11/2017 Nguyễn Mạnh Hà
10 Nhóm 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 30 2,4 12h30-16h40 9-11 501 3 30/10/2017 15/11/2017 Hoàng Văn Nam
11 Nhóm 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 30 3,5 12h30-16h40 9-11 201 3 31/10/2017 16/11/2017 Hồng Hữu Vân 
12 Nhóm 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 30 3,5 12h30-16h40 9-11 402 3 31/10/2017 16/11/2017 Nguyễn Mạnh Hà
13 Nhóm 6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 30 3,5 12h30-16h40 9-11 501 3 31/10/2017 16/11/2017 Phạm Văn Mễ
14 Nhóm 7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 2 30 3,5 7h15-11h25 9-11 201 3 31/10/2017 16/11/2017 Phạm Văn Mễ
15 Nhóm 1A Giáo dục thể chất 2 60 5,7 12h30-14h55 3-12 Sân Bóng rổ (Quận 7) 10 21/09/2017 25/11/2017 Phạm Quỳnh Sỹ
16 Nhóm 1B Giáo dục thể chất 2 60 5,7 15h5-17h30 3-12 Sân Bóng rổ (Quận 7) 10 21/09/2017 25/11/2017 Phạm Quỳnh Sỹ
17 Nhóm 2A Giáo dục thể chất 2 60 5,7 12h30-14h55 3-12 Sân VoviNam (Quận 7) 10 21/09/2017 25/11/2017 Nguyễn Công Mãi
18 Nhóm 2B Giáo dục thể chất 2 60 5,7 9h25-11h50 3-12 Sân VoviNam (Quận 7) 10 21/09/2017 25/11/2017 Tr H T Phương Thúy
19 Nhóm 3A Giáo dục thể chất 2 60 3,5 9h25-11h50 3-12 Sân Võ cổ truyền (Quận 7) 10 19/09/2017 23/11/2017 Nguyễn Minh Tuân
20 Nhóm 3B Giáo dục thể chất 2 60 5,7 15h5-17h30 3-12 Sân VoviNam (Quận 7) 10 21/09/2017 25/11/2017 Nguyễn Công Mãi
21 Nhóm 4A Giáo dục thể chất 2 60 4,6 12h30-14h55 3-12 Sân Võ cổ truyền (Quận 7) 10 20/09/2017 24/11/2017 Lê Thị Huỳnh Như
22 Nhóm 4B Giáo dục thể chất 2 60 4,6 15h5-17h30 3-12 Sân Võ cổ truyền (Quận 7) 10 20/09/2017 24/11/2017 Lê Thị Huỳnh Như
23 Nhóm 5A Giáo dục thể chất 2 60 4,6 9h25-11h50 3-12 Sân Võ cổ truyền (Quận 7) 10 20/09/2017 24/11/2017 Lê Thị Huỳnh Như
24 Nhóm 5B Giáo dục thể chất 2 60 4,6 6h50-9h15 3-12 Sân Võ cổ truyền (Quận 7) 10 20/09/2017 24/11/2017 Lê Thị Huỳnh Như
25 Nhóm 6A Giáo dục thể chất 2 60 4,6 12h30-14h55 3-12 Sân Bóng rổ (Quận 7) 10 20/09/2017 24/11/2017 Phạm Tuấn Đạt
26 Nhóm 6B Giáo dục thể chất 2 60 3,5 6h50-9h15 3-12 Sân Võ cổ truyền (Quận 7) 10 19/09/2017 23/11/2017 Nguyễn Minh Tuân
27 Nhóm 7A Giáo dục thể chất 2 60 4,6 6h50-9h15 3-12 Sân Bóng rổ (Quận 7) 10 20/09/2017 24/11/2017 Phạm Tuấn Đạt
28 Nhóm 7B Giáo dục thể chất 2 60 4,6 9h25-11h50 3-12 Sân Bóng rổ (Quận 7) 10 20/09/2017 24/11/2017 Phạm Tuấn ĐạtTin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm