Cao đẳng » Quy chế
1/ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh (Không áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với ngành Tiếng Anh)
a. Chuẩn đầu ra công bố
STT Bậc đào tạo Chuẩn đầu ra từ sau năm 2017
1 Trung cấp Tương đương TOEIC 250
Chứng chỉ A1 (CEFR)/KET 100
2 Cao đẳng Tương đương 350 TOEIC
 Chứng chỉ A2 (CEFR)/KET 120
 
b. Chương trình đào tạo chính thức:
    - Chương trình tiếng Anh chính thức đối với trình độ cao đẳng và trung cấp gồm 02 học phần được quy định tại Bảng 1.
    - Thời lượng học cho mỗi học phần: học tập trung tại lớp 75 tiết (tăng 15 tiết/học phần so với chương trình cũ); học trực tuyến E-learning 25 tiết và một số hoạt động ngoại khóa bổ trợ khác do ngành/bộ môn tổ chức.
c. Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa
    - HSSV khi nhập học sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đầu khóa dựa trên đề thi của KET.
    - Cấp độ xếp lớp của HSSV được căn cứ vào kết quả của lớp thi xếp lớp hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn do HSSV nộp dựa vào quy định ở bảng 1 và bảng 2.
    - HSSV không tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn để được xét miễn sẽ phải học lớp tiếng Anh bổ sung thêm trước khi vào học chương trình chính thức.
Bảng 1: Cấp độ xếp lớp từ kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
 
Tên học phần Điểm thi
xếp lớp
Số tiết học  
 
Anh văn giao tiếp E-learning  
BẬC TRUNG CẤP  
Tiếng Anh 0 < 5 45 25  
Tiếng Anh 1 – chính thức ≥ 5 75 25  
Tiếng Anh 2 – chính thức   75 25  
BẬC CAO ĐẲNG  
Tiếng Anh 0 < 5 45 25  
Tiếng Anh 1 ≥ 5 75 25  
Tiếng Anh 2- chính thức  ≥ 6.5 75 25  
Tiếng Anh 3- chính thức   75 25  
 
Bảng 2: Thang điểm xét miễn do nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
          TOEIC CEFR IELTS Cambridge Exam Học phần được miễn
≥ 200       Tiếng Anh 1
≥ 250 A1   KET ≥ 100 Tiêng Anh 1,2
≥ 300 A2 ≥ 3.0 KET ≥ 110 Tiếng Anh 3
≥ 350 A2 ≥ 3.5 KET ≥ 120 Tiếng Anh 1,2,3
 
 
2/ Chuẩn đầu ra Tin học (Không áp dụng chuẩn đầu ra Tin học các ngành: Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tín) và ngành Thiết kế đồ họa)
- Chuẩn đầu ra công bố: “Tin học đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” phôi của Bộ GD&ĐT cấp.
- Đây là chuẩn đầu ra HSSV phải hoàn thành để được nhận bằng tốt nghiệp.
 
 Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm