Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Điểm thi tốt nghiệp
File đính kèm:
2160914050636-Danh sách xét tốt nghiệp bậc TCCN (dự kiến) đợt thi tháng 08.2014.pdf
- Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 16/09 đến ngày 19/09/2014 tại phòng 010 (xem chi tiết tại Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 08.2014 và kế hoạch công nhận tốt nghiệp tại đây)
- Thời gian phản hồi về kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) từ ngày 15/09 đến ngày 19/09/2014 tại phòng 010 hoặc phản hồi qua email: tccn.pdt@tdt.edu.vn
- Thời hạn phản hồi về thông tin cá nhân để in bằng tốt nghiệp: từ ngày 15/09 đến ngày 24/09/2014 tại phòng 010 (liên hệ thầy Hoàng Em)
- Xem kết quả chính thức công nhận tốt nghiệp bậc TCCN đợt tháng 08.2014: từ ngày 02/10/2014 trên website/bảng tin 
- Nhà trường chỉ công nhận tốt nghiệp cho học sinh đạt điểm tốt nghiệp sau khi có kết quả thẩm tra tính hợp pháp của văn bằng PTTH
- Học sinh thi lại tốt nghiệp TCCN thì xếp loại ra trường là "TRUNG BÌNH"
- Theo quy chế, học sinh xếp loại tốt nghiệp từ loại KHÁ trở lên sẽ bị giảm đi một mức nếu có tổng số ĐVHT phải thi lại vượt quá 10% so với tổng ĐVHT. Các trường hợp hạ bậc xếp loại tốt nghiệp sẽ được đem ra Hội đồng xem xét
- Thời hạn còn thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường và số lần còn được thi tốt nghiệp của các khóa 7,8,9,10,11 (xem chi tiết tại Thông báo thời hạn học sinh còn thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường và kế hoạch thi trả nợ tốt nghiệp Bậc TCCN đến hết năm 2016 tại đây)
- Kế hoạch thi tốt nghiệp bậc TCCN lần 2 đợt tháng 12.2014: thời hạn nộp đơn đến hết ngày 31/10/2014 (xem chi tiết tại Thông báo tại thông báo học môn, trả nợ Báo cáo thực tập tốt nghiệp, kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 đợt tháng 12.2014 dành cho Khóa 11 và các khóa cũ tại đây)
xem danh sách trong file đính kèm ở trên


Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm