Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 028.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
Đây là tuần sinh hoạt chính trị đầu năm bắt buộc trong chương trình chính khóa theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đề nghị tất cả HSSV bậc Cao đẳng nghề - Trung cấp chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt đầy đủ theo lịch sinh hoạt như sau

NGÀY THỜI GIAN LỚP NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
Sáng thứ hai 5/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc TCCN 3 năm – Khóa 1 + Khóa 2 – Khối lớp 14C, 15C -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và khung kế hoạch năm học.
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
Sáng thứ ba 6/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc TCCN 2 năm – Khóa 14 – Khối lớp 15C -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và kế hoạch học của năm học cuối
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Sáng thứ tư 7/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 2 – Khối lớp 15N -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và khung kế hoạch năm học.
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Chiều thứ tư 7/9/2016 13h00 – 17h00 Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 1 – Khối lớp 14N -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và kế hoạch học của năm học cuối
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Ghi chú:
- Cuối buổi sinh hoạt HSSV sẽ làm 01 bài kiểm tra đánh giá (HSSV có kết quả dưới 5.0 sẽ phải tham gia kiểm tra lại vào đợt sinh hoạt tiếp theo)
- Các nội dung sinh hoạt đầu khóa khác sẽ được Phòng đào tạo triển khai trong đợt tháng 10/2016
- HSSV khi tham gia sinh hoạt đầu khóa sẽ có điểm danh để tính điểm rèn luyện
- HSSV mặc trang phục nghề nghiệp, dép có quai hậu khi tham gia sinh hoạt đầu khóa


Thông báo - Tin tức
Đây là tuần sinh hoạt chính trị đầu năm bắt buộc trong chương trình chính khóa theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đề nghị tất cả HSSV bậc Cao đẳng nghề - Trung cấp chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt đầy đủ theo lịch sinh hoạt như sau

NGÀY THỜI GIAN LỚP NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
Sáng thứ hai 5/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc TCCN 3 năm – Khóa 1 + Khóa 2 – Khối lớp 14C, 15C -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và khung kế hoạch năm học.
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
Sáng thứ ba 6/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc TCCN 2 năm – Khóa 14 – Khối lớp 15C -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và kế hoạch học của năm học cuối
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Sáng thứ tư 7/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 2 – Khối lớp 15N -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và khung kế hoạch năm học.
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Chiều thứ tư 7/9/2016 13h00 – 17h00 Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 1 – Khối lớp 14N -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và kế hoạch học của năm học cuối
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Ghi chú:
- Cuối buổi sinh hoạt HSSV sẽ làm 01 bài kiểm tra đánh giá (HSSV có kết quả dưới 5.0 sẽ phải tham gia kiểm tra lại vào đợt sinh hoạt tiếp theo)
- Các nội dung sinh hoạt đầu khóa khác sẽ được Phòng đào tạo triển khai trong đợt tháng 10/2016
- HSSV khi tham gia sinh hoạt đầu khóa sẽ có điểm danh để tính điểm rèn luyện
- HSSV mặc trang phục nghề nghiệp, dép có quai hậu khi tham gia sinh hoạt đầu khóa


Lịch kiểm tra + thi
Đây là tuần sinh hoạt chính trị đầu năm bắt buộc trong chương trình chính khóa theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đề nghị tất cả HSSV bậc Cao đẳng nghề - Trung cấp chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt đầy đủ theo lịch sinh hoạt như sau

NGÀY THỜI GIAN LỚP NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
Sáng thứ hai 5/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc TCCN 3 năm – Khóa 1 + Khóa 2 – Khối lớp 14C, 15C -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và khung kế hoạch năm học.
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
Sáng thứ ba 6/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc TCCN 2 năm – Khóa 14 – Khối lớp 15C -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và kế hoạch học của năm học cuối
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Sáng thứ tư 7/9/2016 7h15 – 11h00 Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 2 – Khối lớp 15N -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và khung kế hoạch năm học.
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Chiều thứ tư 7/9/2016 13h00 – 17h00 Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 1 – Khối lớp 14N -       Triển khai qui chế học vụ và các qui định đào tạo
-       Triển khai lịch học và kế hoạch học của năm học cuối
Phòng 402
-       Triển khai quy chế về công tác HSSV và chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức
-       Kỹ năng phỏng vấn và xin việc làm
Ghi chú:
- Cuối buổi sinh hoạt HSSV sẽ làm 01 bài kiểm tra đánh giá (HSSV có kết quả dưới 5.0 sẽ phải tham gia kiểm tra lại vào đợt sinh hoạt tiếp theo)
- Các nội dung sinh hoạt đầu khóa khác sẽ được Phòng đào tạo triển khai trong đợt tháng 10/2016
- HSSV khi tham gia sinh hoạt đầu khóa sẽ có điểm danh để tính điểm rèn luyện
- HSSV mặc trang phục nghề nghiệp, dép có quai hậu khi tham gia sinh hoạt đầu khóa


© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng