Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 08.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
File đính kèm:
2080316093816-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Danh sách chia nhóm 15A102, 15A103 học trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 3.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu lớp trả nợ môn Anh văn 1 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C  như sau:

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã đăng ký học lớp trả nợ được phân thành 02 nhóm học  (danh sách chia nhóm đính kèm)

2. Thời khóa biểu học:

Nhóm Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần Bắt đầu Kết thúc Giáo viên
15A102 60 4
7h15
-
10h50
28-42 208 15 9/3/2016 15/6/2016 T. Huy
15A103 60 6 7h15
-
10h50
28-42 208 15 11/3/2016 17/6/2016 C. Linh


Thông báo - Tin tức
File đính kèm:
2080316093816-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Danh sách chia nhóm 15A102, 15A103 học trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 3.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu lớp trả nợ môn Anh văn 1 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C  như sau:

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã đăng ký học lớp trả nợ được phân thành 02 nhóm học  (danh sách chia nhóm đính kèm)

2. Thời khóa biểu học:

Nhóm Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần Bắt đầu Kết thúc Giáo viên
15A102 60 4
7h15
-
10h50
28-42 208 15 9/3/2016 15/6/2016 T. Huy
15A103 60 6 7h15
-
10h50
28-42 208 15 11/3/2016 17/6/2016 C. Linh


Lịch kiểm tra + thi
File đính kèm:
2080316093816-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Danh sách chia nhóm 15A102, 15A103 học trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 3.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu lớp trả nợ môn Anh văn 1 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C  như sau:

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã đăng ký học lớp trả nợ được phân thành 02 nhóm học  (danh sách chia nhóm đính kèm)

2. Thời khóa biểu học:

Nhóm Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần Bắt đầu Kết thúc Giáo viên
15A102 60 4
7h15
-
10h50
28-42 208 15 9/3/2016 15/6/2016 T. Huy
15A103 60 6 7h15
-
10h50
28-42 208 15 11/3/2016 17/6/2016 C. Linh


Kết quả học tập
File đính kèm:
2080316093816-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Danh sách chia nhóm 15A102, 15A103 học trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 3.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu lớp trả nợ môn Anh văn 1 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C  như sau:

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã đăng ký học lớp trả nợ được phân thành 02 nhóm học  (danh sách chia nhóm đính kèm)

2. Thời khóa biểu học:

Nhóm Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần Bắt đầu Kết thúc Giáo viên
15A102 60 4
7h15
-
10h50
28-42 208 15 9/3/2016 15/6/2016 T. Huy
15A103 60 6 7h15
-
10h50
28-42 208 15 11/3/2016 17/6/2016 C. Linh


© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng