Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 028.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
Lịch thi: 

STT Thứ Ngày học Giờ thi  Môn  Số lượng  Phòng học 
1 2 10/10/2016 13h30 TOÁN  6 Phòng tuyển sinh 
14h45 LÝ  1 Phòng tuyển sinh 
3 3 11/10/2016 13h30 VĂN  6 Phòng tuyển sinh 
14h45 HOÁ  4 Phòng tuyển sinh 

Danh sách thi:

STT LỚP  MHS Họ Tên Môn đăng ký học Tổng
môn  học 
Toán Hóa Văn
1 14CN3 14CN0017 Ngô Sĩ Hiếu X   X X 3
2 14CN3 14CH0004 Huỳnh Văn Định     X   1
3 14CN3 14CN0016 Phạm Văn Hiếu X   X X 3
4 15CN3 15CN100051 Nguyễn Lê Khánh Duy X X X X 4
5 14CV3 14CV1003 Lê Thế  Trường  X     X 2
6 14CN3 14CN1004 Ngô Lê Thái  Thông  X     X 2
7 14CD3 14CD1602 Phạm Văn  Trừ  X     X 2


Thông báo - Tin tức
Lịch thi: 

STT Thứ Ngày học Giờ thi  Môn  Số lượng  Phòng học 
1 2 10/10/2016 13h30 TOÁN  6 Phòng tuyển sinh 
14h45 LÝ  1 Phòng tuyển sinh 
3 3 11/10/2016 13h30 VĂN  6 Phòng tuyển sinh 
14h45 HOÁ  4 Phòng tuyển sinh 

Danh sách thi:

STT LỚP  MHS Họ Tên Môn đăng ký học Tổng
môn  học 
Toán Hóa Văn
1 14CN3 14CN0017 Ngô Sĩ Hiếu X   X X 3
2 14CN3 14CH0004 Huỳnh Văn Định     X   1
3 14CN3 14CN0016 Phạm Văn Hiếu X   X X 3
4 15CN3 15CN100051 Nguyễn Lê Khánh Duy X X X X 4
5 14CV3 14CV1003 Lê Thế  Trường  X     X 2
6 14CN3 14CN1004 Ngô Lê Thái  Thông  X     X 2
7 14CD3 14CD1602 Phạm Văn  Trừ  X     X 2


Lịch kiểm tra + thi
Lịch thi: 

STT Thứ Ngày học Giờ thi  Môn  Số lượng  Phòng học 
1 2 10/10/2016 13h30 TOÁN  6 Phòng tuyển sinh 
14h45 LÝ  1 Phòng tuyển sinh 
3 3 11/10/2016 13h30 VĂN  6 Phòng tuyển sinh 
14h45 HOÁ  4 Phòng tuyển sinh 

Danh sách thi:

STT LỚP  MHS Họ Tên Môn đăng ký học Tổng
môn  học 
Toán Hóa Văn
1 14CN3 14CN0017 Ngô Sĩ Hiếu X   X X 3
2 14CN3 14CH0004 Huỳnh Văn Định     X   1
3 14CN3 14CN0016 Phạm Văn Hiếu X   X X 3
4 15CN3 15CN100051 Nguyễn Lê Khánh Duy X X X X 4
5 14CV3 14CV1003 Lê Thế  Trường  X     X 2
6 14CN3 14CN1004 Ngô Lê Thái  Thông  X     X 2
7 14CD3 14CD1602 Phạm Văn  Trừ  X     X 2


© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng