Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 028.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
Căn cứ vào Kế hoạch mua bảo hiểm cho HSSV của Phòng Tài chính đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Phòng đào tạo thông báo đến toàn thể HSSV về việc triển khai mua bảo hiểm cho năm học 2016-2017 như sau

1. Đối tượng mua:
-         Bậc Cao đẳng nghề - Khóa 1 – Khối lớp 14N
-         Bậc Cao đẳng nghề - Khóa 2 – Khối lớp 15N
-         Bậc Trung cấp hệ 3 năm  – Khóa 1 – Khối lớp 14C
-         Bậc Trung cấp hệ 3 năm  – Khóa 2 – Khối lớp 15C
-         Bậc Trung cấp hệ 2 năm – Khóa 14 – Khối lớp 15C

2. Mức đóng bảo hiểm
-         Bảo hiểm y tế:
               o   457.380 đồng/người/12 tháng – thời hạn thẻ bảo hiểm từ 1/1/2017 đến 31/12/2017
               o   571.725 đồng/người/15 tháng – thời hạn thẻ bảo hiểm từ 1/10/2016 đến 31/12/2017
-         Bảo hiểm tai nạn: 45.000 đồng/người/năm
-         Các trường hợp đã tham gia Bảo hiểm y tế, HSSV photocopy thẻ Bảo hiểm y tế vẫn còn thời hạn nộp cho cô Mai Hoa – Phòng 007 đến hết ngày 7/10/2016

3. Thời hạn và địa điểm đăng ký:
-         Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7/10/2016 (từ thứ hai đến thứ sáu)
-         Địa điểm: tại Phòng 007 – gặp cô Mai Hoa

4. Lưu ý:
-         Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc, HSSV là đối tượng có trách nhiệm phải tham gia, để hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả do bệnh tật, tai nạn xảy ra với HSSV của trường.
-         Bảo hiểm tai nạn là bảo hiểm tự nguyện nhưng khuyến khích HSSV tham gia vì sự cố tai nạn rủi ro luôn xảy ra  bất ngờ, khó lường trước. HSSV cần có bảo hiểm tai nạn để hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả khi tai nạn xảy ra

Thông báo - Tin tức
Căn cứ vào Kế hoạch mua bảo hiểm cho HSSV của Phòng Tài chính đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Phòng đào tạo thông báo đến toàn thể HSSV về việc triển khai mua bảo hiểm cho năm học 2016-2017 như sau

1. Đối tượng mua:
-         Bậc Cao đẳng nghề - Khóa 1 – Khối lớp 14N
-         Bậc Cao đẳng nghề - Khóa 2 – Khối lớp 15N
-         Bậc Trung cấp hệ 3 năm  – Khóa 1 – Khối lớp 14C
-         Bậc Trung cấp hệ 3 năm  – Khóa 2 – Khối lớp 15C
-         Bậc Trung cấp hệ 2 năm – Khóa 14 – Khối lớp 15C

2. Mức đóng bảo hiểm
-         Bảo hiểm y tế:
               o   457.380 đồng/người/12 tháng – thời hạn thẻ bảo hiểm từ 1/1/2017 đến 31/12/2017
               o   571.725 đồng/người/15 tháng – thời hạn thẻ bảo hiểm từ 1/10/2016 đến 31/12/2017
-         Bảo hiểm tai nạn: 45.000 đồng/người/năm
-         Các trường hợp đã tham gia Bảo hiểm y tế, HSSV photocopy thẻ Bảo hiểm y tế vẫn còn thời hạn nộp cho cô Mai Hoa – Phòng 007 đến hết ngày 7/10/2016

3. Thời hạn và địa điểm đăng ký:
-         Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7/10/2016 (từ thứ hai đến thứ sáu)
-         Địa điểm: tại Phòng 007 – gặp cô Mai Hoa

4. Lưu ý:
-         Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc, HSSV là đối tượng có trách nhiệm phải tham gia, để hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả do bệnh tật, tai nạn xảy ra với HSSV của trường.
-         Bảo hiểm tai nạn là bảo hiểm tự nguyện nhưng khuyến khích HSSV tham gia vì sự cố tai nạn rủi ro luôn xảy ra  bất ngờ, khó lường trước. HSSV cần có bảo hiểm tai nạn để hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả khi tai nạn xảy ra

Lịch kiểm tra + thi
Căn cứ vào Kế hoạch mua bảo hiểm cho HSSV của Phòng Tài chính đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Phòng đào tạo thông báo đến toàn thể HSSV về việc triển khai mua bảo hiểm cho năm học 2016-2017 như sau

1. Đối tượng mua:
-         Bậc Cao đẳng nghề - Khóa 1 – Khối lớp 14N
-         Bậc Cao đẳng nghề - Khóa 2 – Khối lớp 15N
-         Bậc Trung cấp hệ 3 năm  – Khóa 1 – Khối lớp 14C
-         Bậc Trung cấp hệ 3 năm  – Khóa 2 – Khối lớp 15C
-         Bậc Trung cấp hệ 2 năm – Khóa 14 – Khối lớp 15C

2. Mức đóng bảo hiểm
-         Bảo hiểm y tế:
               o   457.380 đồng/người/12 tháng – thời hạn thẻ bảo hiểm từ 1/1/2017 đến 31/12/2017
               o   571.725 đồng/người/15 tháng – thời hạn thẻ bảo hiểm từ 1/10/2016 đến 31/12/2017
-         Bảo hiểm tai nạn: 45.000 đồng/người/năm
-         Các trường hợp đã tham gia Bảo hiểm y tế, HSSV photocopy thẻ Bảo hiểm y tế vẫn còn thời hạn nộp cho cô Mai Hoa – Phòng 007 đến hết ngày 7/10/2016

3. Thời hạn và địa điểm đăng ký:
-         Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7/10/2016 (từ thứ hai đến thứ sáu)
-         Địa điểm: tại Phòng 007 – gặp cô Mai Hoa

4. Lưu ý:
-         Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc, HSSV là đối tượng có trách nhiệm phải tham gia, để hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả do bệnh tật, tai nạn xảy ra với HSSV của trường.
-         Bảo hiểm tai nạn là bảo hiểm tự nguyện nhưng khuyến khích HSSV tham gia vì sự cố tai nạn rủi ro luôn xảy ra  bất ngờ, khó lường trước. HSSV cần có bảo hiểm tai nạn để hạn chế tổn thất, khắc phục hậu quả khi tai nạn xảy ra

© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng