Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 08.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
File đính kèm:
2090316074732-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Khối lớp 14C - Danh sách tổng hợp tình hình học Anh văn đến tháng 2.2016.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2  đợt tháng 3/2016 cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm – Khóa 1 – Khối lớp 14C như sau
A.  LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ANH VĂN 0, LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1 VÀ LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 2

Nội dung LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 2 – 60 TIẾT
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” và sinh viên chưa học Anh văn 1 (danh sách đính kèm) - Học sinh có kết quả học Anh văn 2 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 18/3/2016 Đến hết ngày 18/3/2016
Lệ phí 520.000 đồng/ học sinh 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -       Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
-       Lớp có thể tổ chức vào buổi tối nếu không bố trí được lịch học ban ngày
-       Thời khóa biểu công bố trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016
 
 
B. LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2
1. Đối tượng học: Học sinh đã học hoàn tất lớp  Anh văn 1 – Nhóm 14A110  có kết quả “ĐẠT (danh sách đính kèm) được xếp lớp học tiếp Anh văn 2 chính khóa nhóm 15A206
2.  Thời khóa biểu học: Xem chi tiết trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016

Thông báo - Tin tức
File đính kèm:
2090316074732-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Khối lớp 14C - Danh sách tổng hợp tình hình học Anh văn đến tháng 2.2016.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2  đợt tháng 3/2016 cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm – Khóa 1 – Khối lớp 14C như sau
A.  LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ANH VĂN 0, LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1 VÀ LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 2

Nội dung LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 2 – 60 TIẾT
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” và sinh viên chưa học Anh văn 1 (danh sách đính kèm) - Học sinh có kết quả học Anh văn 2 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 18/3/2016 Đến hết ngày 18/3/2016
Lệ phí 520.000 đồng/ học sinh 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -       Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
-       Lớp có thể tổ chức vào buổi tối nếu không bố trí được lịch học ban ngày
-       Thời khóa biểu công bố trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016
 
 
B. LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2
1. Đối tượng học: Học sinh đã học hoàn tất lớp  Anh văn 1 – Nhóm 14A110  có kết quả “ĐẠT (danh sách đính kèm) được xếp lớp học tiếp Anh văn 2 chính khóa nhóm 15A206
2.  Thời khóa biểu học: Xem chi tiết trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016

Lịch kiểm tra + thi
File đính kèm:
2090316074732-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Khối lớp 14C - Danh sách tổng hợp tình hình học Anh văn đến tháng 2.2016.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2  đợt tháng 3/2016 cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm – Khóa 1 – Khối lớp 14C như sau
A.  LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ANH VĂN 0, LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1 VÀ LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 2

Nội dung LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 2 – 60 TIẾT
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” và sinh viên chưa học Anh văn 1 (danh sách đính kèm) - Học sinh có kết quả học Anh văn 2 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 18/3/2016 Đến hết ngày 18/3/2016
Lệ phí 520.000 đồng/ học sinh 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -       Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
-       Lớp có thể tổ chức vào buổi tối nếu không bố trí được lịch học ban ngày
-       Thời khóa biểu công bố trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016
 
 
B. LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2
1. Đối tượng học: Học sinh đã học hoàn tất lớp  Anh văn 1 – Nhóm 14A110  có kết quả “ĐẠT (danh sách đính kèm) được xếp lớp học tiếp Anh văn 2 chính khóa nhóm 15A206
2.  Thời khóa biểu học: Xem chi tiết trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016

Kết quả học tập
File đính kèm:
2090316074732-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Khối lớp 14C - Danh sách tổng hợp tình hình học Anh văn đến tháng 2.2016.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2  đợt tháng 3/2016 cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp 3 năm – Khóa 1 – Khối lớp 14C như sau
A.  LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ANH VĂN 0, LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1 VÀ LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 2

Nội dung LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
LỚP TRẢ NỢ
ANH VĂN 2 – 60 TIẾT
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” và sinh viên chưa học Anh văn 1 (danh sách đính kèm) - Học sinh có kết quả học Anh văn 2 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 18/3/2016 Đến hết ngày 18/3/2016
Lệ phí 520.000 đồng/ học sinh 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -       Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
-       Lớp có thể tổ chức vào buổi tối nếu không bố trí được lịch học ban ngày
-       Thời khóa biểu công bố trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016
 
 
B. LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2
1. Đối tượng học: Học sinh đã học hoàn tất lớp  Anh văn 1 – Nhóm 14A110  có kết quả “ĐẠT (danh sách đính kèm) được xếp lớp học tiếp Anh văn 2 chính khóa nhóm 15A206
2.  Thời khóa biểu học: Xem chi tiết trên website/bảng tin vào ngày 22/3/2016, lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 24/3/2016

© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng