Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 08.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
 
1/ Lớp 15C301
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Nguyễn Thị Bích Thùy
Tư – 18/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Phạm Hương Ngà
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai – 30/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
2/ Lớp 15C302
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Nguyễn Thị Bích Thùy
Tư – 18/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Phạm Hương Ngà
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai – 30/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
 
3/ Lớp 15C303
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Trần Thị Bích Thủy
Năm – 19/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Dung
Ba – 24/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Sáu – 27/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
 
 
 
 
4/ Lớp 15C304
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Trần Thị Bích Thủy
Năm – 19/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Dung
Ba – 24/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Sáu – 27/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
5/ Lớp 15C305
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Tư – 18/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Trần Ngọc Tuấn
Tư – 25/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Thủy
Ba – 24/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Đậu Thị Loan
 
6/ Lớp 15C306
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Tư – 18/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Trần Ngọc Tuấn
Tư – 25/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Thủy
Ba – 24/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Đậu Thị Loan
 
7/ Lớp 15C307
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Ba – 24/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Lê Thị Phương
Tư – 18/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Đậu Thị Loan
Năm – 26/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
 
8/ Lớp 14CN3
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 9/11 1 I 45’ 14g40 – 15g25 Đoàn Văn Lượng
Ba – 10/11 Đại số 1 I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Thủy
Năm – 19/11 Hóa 2 I 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Tư – 25/11 Văn 3 I 90’ 13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Kim Oanh
 
9/ Lớp 14CH3
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 9/11 1 I 45’ 13g00 – 13g45 Đoàn Văn Lượng
Ba – 10/11 Đại số 1 I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Thủy
Năm – 19/11 Hóa 2 I 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Tư – 25/11 Văn 3 I 90’ 14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Kim Oanh
 

Thông báo - Tin tức
 
1/ Lớp 15C301
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Nguyễn Thị Bích Thùy
Tư – 18/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Phạm Hương Ngà
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai – 30/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
2/ Lớp 15C302
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Nguyễn Thị Bích Thùy
Tư – 18/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Phạm Hương Ngà
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai – 30/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
 
3/ Lớp 15C303
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Trần Thị Bích Thủy
Năm – 19/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Dung
Ba – 24/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Sáu – 27/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
 
 
 
 
4/ Lớp 15C304
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Trần Thị Bích Thủy
Năm – 19/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Dung
Ba – 24/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Sáu – 27/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
5/ Lớp 15C305
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Tư – 18/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Trần Ngọc Tuấn
Tư – 25/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Thủy
Ba – 24/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Đậu Thị Loan
 
6/ Lớp 15C306
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Tư – 18/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Trần Ngọc Tuấn
Tư – 25/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Thủy
Ba – 24/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Đậu Thị Loan
 
7/ Lớp 15C307
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Ba – 24/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Lê Thị Phương
Tư – 18/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Đậu Thị Loan
Năm – 26/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
 
8/ Lớp 14CN3
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 9/11 1 I 45’ 14g40 – 15g25 Đoàn Văn Lượng
Ba – 10/11 Đại số 1 I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Thủy
Năm – 19/11 Hóa 2 I 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Tư – 25/11 Văn 3 I 90’ 13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Kim Oanh
 
9/ Lớp 14CH3
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 9/11 1 I 45’ 13g00 – 13g45 Đoàn Văn Lượng
Ba – 10/11 Đại số 1 I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Thủy
Năm – 19/11 Hóa 2 I 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Tư – 25/11 Văn 3 I 90’ 14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Kim Oanh
 

Lịch kiểm tra + thi
 
1/ Lớp 15C301
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Nguyễn Thị Bích Thùy
Tư – 18/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Phạm Hương Ngà
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai – 30/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
2/ Lớp 15C302
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Nguyễn Thị Bích Thùy
Tư – 18/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Phạm Hương Ngà
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai – 30/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
 
3/ Lớp 15C303
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Trần Thị Bích Thủy
Năm – 19/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Dung
Ba – 24/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Sáu – 27/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
 
 
 
 
4/ Lớp 15C304
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Trần Thị Bích Thủy
Năm – 19/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Dung
Ba – 24/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Sáu – 27/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
5/ Lớp 15C305
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Tư – 18/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Trần Ngọc Tuấn
Tư – 25/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Thủy
Ba – 24/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Đậu Thị Loan
 
6/ Lớp 15C306
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Tư – 18/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Trần Ngọc Tuấn
Tư – 25/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Thủy
Ba – 24/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Đậu Thị Loan
 
7/ Lớp 15C307
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Ba – 24/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Lê Thị Phương
Tư – 18/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Đậu Thị Loan
Năm – 26/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
 
8/ Lớp 14CN3
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 9/11 1 I 45’ 14g40 – 15g25 Đoàn Văn Lượng
Ba – 10/11 Đại số 1 I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Thủy
Năm – 19/11 Hóa 2 I 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Tư – 25/11 Văn 3 I 90’ 13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Kim Oanh
 
9/ Lớp 14CH3
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 9/11 1 I 45’ 13g00 – 13g45 Đoàn Văn Lượng
Ba – 10/11 Đại số 1 I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Thủy
Năm – 19/11 Hóa 2 I 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Tư – 25/11 Văn 3 I 90’ 14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Kim Oanh
 

Kết quả học tập
 
1/ Lớp 15C301
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Nguyễn Thị Bích Thùy
Tư – 18/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Phạm Hương Ngà
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai – 30/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
2/ Lớp 15C302
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Nguyễn Thị Bích Thùy
Tư – 18/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Phạm Hương Ngà
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Hai – 30/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
 
3/ Lớp 15C303
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Trần Thị Bích Thủy
Năm – 19/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Dung
Ba – 24/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Sáu – 27/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
 
 
 
 
4/ Lớp 15C304
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 16/11 Văn 3 I   Bài ờ nhà Trần Thị Bích Thủy
Năm – 19/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Dung
Ba – 24/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Sáu – 27/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
5/ Lớp 15C305
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Tư – 18/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Trần Ngọc Tuấn
Tư – 25/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Thủy
Ba – 24/11 Sử 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Văn Giáp
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Đậu Thị Loan
 
6/ Lớp 15C306
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Tư – 18/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Trần Ngọc Tuấn
Tư – 25/11 Đại số
Hình học
2
1
I 45’
45’
14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Thủy
Ba – 24/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
Sáu – 27/11 Hóa 2 1 45’ 14g40 – 15g25 Đậu Thị Loan
 
7/ Lớp 15C307
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Ba – 24/11 Văn 3 I   Bài ở nhà Lê Thị Phương
Tư – 18/11 Hóa 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Đậu Thị Loan
Năm – 26/11 Sử 2 1 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Văn Giáp
 
 
8/ Lớp 14CN3
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 9/11 1 I 45’ 14g40 – 15g25 Đoàn Văn Lượng
Ba – 10/11 Đại số 1 I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Thủy
Năm – 19/11 Hóa 2 I 45’ 13g00 – 13g45 Phạm Thị Kim Chiêu
Tư – 25/11 Văn 3 I 90’ 13g00 – 14g30 Nguyễn Thị Kim Oanh
 
9/ Lớp 14CH3
Thứ - Ngày Môn Lần HK Thời gian: Giờ làm bài Giám thị coi thi
Hai – 9/11 1 I 45’ 13g00 – 13g45 Đoàn Văn Lượng
Ba – 10/11 Đại số 1 I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Thủy
Năm – 19/11 Hóa 2 I 45’ 14g40 – 15g25 Phạm Thị Kim Chiêu
Tư – 25/11 Văn 3 I 90’ 14g40 – 16g10 Nguyễn Thị Kim Oanh
 

© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng