Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 08.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
File đính kèm:
2270516065037-DS THI L2 NGUYENLITHIGIAC15CH103 N1 3052016.pdf
3270516065037-DS THI L2 TH DIEN CB 15CL103 3052016.pdf
4270516065037-DS THI TH DIEN CB 15CD1033052016.pdf
- Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút,
- Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi,
- Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi,
- Thi lần 2: đóng lệ phí thi lại 20. 000đ/1 môn- đóng tại phòng thi
Lịch thi:

TT Lớp Tên môn học Ngày thi Thứ  Giờ Phòng Hình thức Thời gian
1 15CD103 An toàn điện 11/4/2016 Hai 8h00 401 Tự luận 60
2 15CL103 An toàn điện 11/4/2016 Hai 8h00 402 Tự luận 60
3 15CN103-N1  Bảo vệ MT & vệ sinh ATTP 19/4/2016 Ba 9h30 306 Trắc nghiệm 60
4 15CN103-N2  Bảo vệ MT & vệ sinh ATTP 19/4/2016 Ba 9h30 302 Trắc nghiệm 60
5 15CN103-N1 Tổng quan DL và lưu trú DL 26/04/2016 Ba 8h00 306 Trắc nghiệm 60
6 15CN103-N2 Tổng quan DL và lưu trú DL 26/04/2016 Ba 8h00 302 Trắc nghiệm 60

Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi,
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) hoặc số điện thoại (08) 38405791 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi

Thông báo - Tin tức
File đính kèm:
2270516065037-DS THI L2 NGUYENLITHIGIAC15CH103 N1 3052016.pdf
3270516065037-DS THI L2 TH DIEN CB 15CL103 3052016.pdf
4270516065037-DS THI TH DIEN CB 15CD1033052016.pdf
- Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút,
- Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi,
- Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi,
- Thi lần 2: đóng lệ phí thi lại 20. 000đ/1 môn- đóng tại phòng thi
Lịch thi:

TT Lớp Tên môn học Ngày thi Thứ  Giờ Phòng Hình thức Thời gian
1 15CD103 An toàn điện 11/4/2016 Hai 8h00 401 Tự luận 60
2 15CL103 An toàn điện 11/4/2016 Hai 8h00 402 Tự luận 60
3 15CN103-N1  Bảo vệ MT & vệ sinh ATTP 19/4/2016 Ba 9h30 306 Trắc nghiệm 60
4 15CN103-N2  Bảo vệ MT & vệ sinh ATTP 19/4/2016 Ba 9h30 302 Trắc nghiệm 60
5 15CN103-N1 Tổng quan DL và lưu trú DL 26/04/2016 Ba 8h00 306 Trắc nghiệm 60
6 15CN103-N2 Tổng quan DL và lưu trú DL 26/04/2016 Ba 8h00 302 Trắc nghiệm 60

Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi,
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) hoặc số điện thoại (08) 38405791 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi

Lịch kiểm tra + thi
File đính kèm:
2270516065037-DS THI L2 NGUYENLITHIGIAC15CH103 N1 3052016.pdf
3270516065037-DS THI L2 TH DIEN CB 15CL103 3052016.pdf
4270516065037-DS THI TH DIEN CB 15CD1033052016.pdf
- Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút,
- Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi,
- Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi,
- Thi lần 2: đóng lệ phí thi lại 20. 000đ/1 môn- đóng tại phòng thi
Lịch thi:

TT Lớp Tên môn học Ngày thi Thứ  Giờ Phòng Hình thức Thời gian
1 15CD103 An toàn điện 11/4/2016 Hai 8h00 401 Tự luận 60
2 15CL103 An toàn điện 11/4/2016 Hai 8h00 402 Tự luận 60
3 15CN103-N1  Bảo vệ MT & vệ sinh ATTP 19/4/2016 Ba 9h30 306 Trắc nghiệm 60
4 15CN103-N2  Bảo vệ MT & vệ sinh ATTP 19/4/2016 Ba 9h30 302 Trắc nghiệm 60
5 15CN103-N1 Tổng quan DL và lưu trú DL 26/04/2016 Ba 8h00 306 Trắc nghiệm 60
6 15CN103-N2 Tổng quan DL và lưu trú DL 26/04/2016 Ba 8h00 302 Trắc nghiệm 60

Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi,
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) hoặc số điện thoại (08) 38405791 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi

Kết quả học tập
File đính kèm:
2270516065037-DS THI L2 NGUYENLITHIGIAC15CH103 N1 3052016.pdf
3270516065037-DS THI L2 TH DIEN CB 15CL103 3052016.pdf
4270516065037-DS THI TH DIEN CB 15CD1033052016.pdf
- Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút,
- Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi,
- Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi,
- Thi lần 2: đóng lệ phí thi lại 20. 000đ/1 môn- đóng tại phòng thi
Lịch thi:

TT Lớp Tên môn học Ngày thi Thứ  Giờ Phòng Hình thức Thời gian
1 15CD103 An toàn điện 11/4/2016 Hai 8h00 401 Tự luận 60
2 15CL103 An toàn điện 11/4/2016 Hai 8h00 402 Tự luận 60
3 15CN103-N1  Bảo vệ MT & vệ sinh ATTP 19/4/2016 Ba 9h30 306 Trắc nghiệm 60
4 15CN103-N2  Bảo vệ MT & vệ sinh ATTP 19/4/2016 Ba 9h30 302 Trắc nghiệm 60
5 15CN103-N1 Tổng quan DL và lưu trú DL 26/04/2016 Ba 8h00 306 Trắc nghiệm 60
6 15CN103-N2 Tổng quan DL và lưu trú DL 26/04/2016 Ba 8h00 302 Trắc nghiệm 60

Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi,
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) hoặc số điện thoại (08) 38405791 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi

© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng