Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 08.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
File đính kèm:
2210915094130-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Danh sách đăng ký trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 9.2015.pdf
3210915094130-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Danh sách lớp chính quy Anh văn 2 (14A206) đợt tháng 9.2015.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0, 1,2 đợt tháng 9/2015 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 13 – Khối lớp 14C (14CH3, 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3)  như sau:

A/   LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 22/9/2015
Lệ phí 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -        Công bố lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 23/9/2015
-        Dự kiến học vào ngày thứ 5 – hoặc thứ 7, bắt đầu từ ngày 24/9/2015
-        Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 – 60 TIẾT

1. Đối tượng học:Học sinh đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” (danh sách đính kèm)

2.  Thời khóa biểu học:
            a/ Nhóm 14A205: gồm học sinh học đạt Anh văn 1 của lớp 14CV3

TT Lớp Thứ Ca Tuần Số tuần Số tiết/
buổi
Phòng Từ ngày Đến ngày Số tiết
1 14A205 NĂM 12h30-16h00 5-16 12 4 506 1/10/2015 17/12/2015 60
BA 12h30-16h00 8-10 3 4 506 20/10/2014 3/11/2015
 
 
            b/ Nhóm 14A206: gồm học sinh học đạt Anh văn 1 của các lớp 14CH3, 14CD3, 14CL3, 14CN3

TT Lớp Thứ Ca Tuần Số tuần Số tiết/
buổi
Phòng Từ ngày Đến ngày Số tiết
1 14A206 BẢY 7h15-11h25 4-15 12 5 401 26/9/2015 12/12/2015 60
 
 

Thông báo - Tin tức
File đính kèm:
2210915094130-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Danh sách đăng ký trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 9.2015.pdf
3210915094130-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Danh sách lớp chính quy Anh văn 2 (14A206) đợt tháng 9.2015.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0, 1,2 đợt tháng 9/2015 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 13 – Khối lớp 14C (14CH3, 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3)  như sau:

A/   LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 22/9/2015
Lệ phí 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -        Công bố lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 23/9/2015
-        Dự kiến học vào ngày thứ 5 – hoặc thứ 7, bắt đầu từ ngày 24/9/2015
-        Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 – 60 TIẾT

1. Đối tượng học:Học sinh đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” (danh sách đính kèm)

2.  Thời khóa biểu học:
            a/ Nhóm 14A205: gồm học sinh học đạt Anh văn 1 của lớp 14CV3

TT Lớp Thứ Ca Tuần Số tuần Số tiết/
buổi
Phòng Từ ngày Đến ngày Số tiết
1 14A205 NĂM 12h30-16h00 5-16 12 4 506 1/10/2015 17/12/2015 60
BA 12h30-16h00 8-10 3 4 506 20/10/2014 3/11/2015
 
 
            b/ Nhóm 14A206: gồm học sinh học đạt Anh văn 1 của các lớp 14CH3, 14CD3, 14CL3, 14CN3

TT Lớp Thứ Ca Tuần Số tuần Số tiết/
buổi
Phòng Từ ngày Đến ngày Số tiết
1 14A206 BẢY 7h15-11h25 4-15 12 5 401 26/9/2015 12/12/2015 60
 
 

Lịch kiểm tra + thi
File đính kèm:
2210915094130-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Danh sách đăng ký trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 9.2015.pdf
3210915094130-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Danh sách lớp chính quy Anh văn 2 (14A206) đợt tháng 9.2015.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0, 1,2 đợt tháng 9/2015 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 13 – Khối lớp 14C (14CH3, 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3)  như sau:

A/   LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 22/9/2015
Lệ phí 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -        Công bố lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 23/9/2015
-        Dự kiến học vào ngày thứ 5 – hoặc thứ 7, bắt đầu từ ngày 24/9/2015
-        Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 – 60 TIẾT

1. Đối tượng học:Học sinh đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” (danh sách đính kèm)

2.  Thời khóa biểu học:
            a/ Nhóm 14A205: gồm học sinh học đạt Anh văn 1 của lớp 14CV3

TT Lớp Thứ Ca Tuần Số tuần Số tiết/
buổi
Phòng Từ ngày Đến ngày Số tiết
1 14A205 NĂM 12h30-16h00 5-16 12 4 506 1/10/2015 17/12/2015 60
BA 12h30-16h00 8-10 3 4 506 20/10/2014 3/11/2015
 
 
            b/ Nhóm 14A206: gồm học sinh học đạt Anh văn 1 của các lớp 14CH3, 14CD3, 14CL3, 14CN3

TT Lớp Thứ Ca Tuần Số tuần Số tiết/
buổi
Phòng Từ ngày Đến ngày Số tiết
1 14A206 BẢY 7h15-11h25 4-15 12 5 401 26/9/2015 12/12/2015 60
 
 

Kết quả học tập
File đính kèm:
2210915094130-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Danh sách đăng ký trả nợ Anh văn 1 đợt tháng 9.2015.pdf
3210915094130-TCCN 3 năm - Khóa 1 - Danh sách lớp chính quy Anh văn 2 (14A206) đợt tháng 9.2015.pdf
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0, 1,2 đợt tháng 9/2015 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 13 – Khối lớp 14C (14CH3, 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3)  như sau:

A/   LỚP TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền Đến hết ngày 22/9/2015
Lệ phí 520.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu -        Công bố lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 23/9/2015
-        Dự kiến học vào ngày thứ 5 – hoặc thứ 7, bắt đầu từ ngày 24/9/2015
-        Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 – 60 TIẾT

1. Đối tượng học:Học sinh đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” (danh sách đính kèm)

2.  Thời khóa biểu học:
            a/ Nhóm 14A205: gồm học sinh học đạt Anh văn 1 của lớp 14CV3

TT Lớp Thứ Ca Tuần Số tuần Số tiết/
buổi
Phòng Từ ngày Đến ngày Số tiết
1 14A205 NĂM 12h30-16h00 5-16 12 4 506 1/10/2015 17/12/2015 60
BA 12h30-16h00 8-10 3 4 506 20/10/2014 3/11/2015
 
 
            b/ Nhóm 14A206: gồm học sinh học đạt Anh văn 1 của các lớp 14CH3, 14CD3, 14CL3, 14CN3

TT Lớp Thứ Ca Tuần Số tuần Số tiết/
buổi
Phòng Từ ngày Đến ngày Số tiết
1 14A206 BẢY 7h15-11h25 4-15 12 5 401 26/9/2015 12/12/2015 60
 
 

© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng