Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 08.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
File đính kèm:
2120815113010-Khóa 1 - Lớp 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3 - Kết quả thi chứng chỉ A Tin học đợt 1 ngày 25.7.2015.pdf
_ Học sinh thi có kết quả xét “ĐẠT” được cấp Chứng chỉ Quốc Gia Tin học A và được phiên điểm “Miễn” cho môn Tin học căn bản.

_ Học sinh thi có kết quả "KHÔNG ĐẠT": Trong thời hạn 03 tháng kể từ lần thi thứ 1 (ngày 25/7/2015), được bảo lưu điểm của phần thi có “điểm đạt”, học sinh phải đăng ký dự thi lại lần 2 chứng chỉ Tin học A tại Trung tâm Cepsatt cho những phần thi có “điểm chưa đạt” (điểm thi dưới 5).

_ Kế hoạch thi chứng chỉ Tin học trình độ A của trung tâm Cepsatt tháng 8/2015: + Thời hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 20/8/2015 + Ngày thi: 22/8/2015 (Liên hệ số điện thoại 08.38405994 để nắm thông tin chi tiết)

Thông báo - Tin tức
File đính kèm:
2120815113010-Khóa 1 - Lớp 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3 - Kết quả thi chứng chỉ A Tin học đợt 1 ngày 25.7.2015.pdf
_ Học sinh thi có kết quả xét “ĐẠT” được cấp Chứng chỉ Quốc Gia Tin học A và được phiên điểm “Miễn” cho môn Tin học căn bản.

_ Học sinh thi có kết quả "KHÔNG ĐẠT": Trong thời hạn 03 tháng kể từ lần thi thứ 1 (ngày 25/7/2015), được bảo lưu điểm của phần thi có “điểm đạt”, học sinh phải đăng ký dự thi lại lần 2 chứng chỉ Tin học A tại Trung tâm Cepsatt cho những phần thi có “điểm chưa đạt” (điểm thi dưới 5).

_ Kế hoạch thi chứng chỉ Tin học trình độ A của trung tâm Cepsatt tháng 8/2015: + Thời hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 20/8/2015 + Ngày thi: 22/8/2015 (Liên hệ số điện thoại 08.38405994 để nắm thông tin chi tiết)

Lịch kiểm tra + thi
File đính kèm:
2120815113010-Khóa 1 - Lớp 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3 - Kết quả thi chứng chỉ A Tin học đợt 1 ngày 25.7.2015.pdf
_ Học sinh thi có kết quả xét “ĐẠT” được cấp Chứng chỉ Quốc Gia Tin học A và được phiên điểm “Miễn” cho môn Tin học căn bản.

_ Học sinh thi có kết quả "KHÔNG ĐẠT": Trong thời hạn 03 tháng kể từ lần thi thứ 1 (ngày 25/7/2015), được bảo lưu điểm của phần thi có “điểm đạt”, học sinh phải đăng ký dự thi lại lần 2 chứng chỉ Tin học A tại Trung tâm Cepsatt cho những phần thi có “điểm chưa đạt” (điểm thi dưới 5).

_ Kế hoạch thi chứng chỉ Tin học trình độ A của trung tâm Cepsatt tháng 8/2015: + Thời hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 20/8/2015 + Ngày thi: 22/8/2015 (Liên hệ số điện thoại 08.38405994 để nắm thông tin chi tiết)

Kết quả học tập
File đính kèm:
2120815113010-Khóa 1 - Lớp 14CN3, 14CD3, 14CL3, 14CV3 - Kết quả thi chứng chỉ A Tin học đợt 1 ngày 25.7.2015.pdf
_ Học sinh thi có kết quả xét “ĐẠT” được cấp Chứng chỉ Quốc Gia Tin học A và được phiên điểm “Miễn” cho môn Tin học căn bản.

_ Học sinh thi có kết quả "KHÔNG ĐẠT": Trong thời hạn 03 tháng kể từ lần thi thứ 1 (ngày 25/7/2015), được bảo lưu điểm của phần thi có “điểm đạt”, học sinh phải đăng ký dự thi lại lần 2 chứng chỉ Tin học A tại Trung tâm Cepsatt cho những phần thi có “điểm chưa đạt” (điểm thi dưới 5).

_ Kế hoạch thi chứng chỉ Tin học trình độ A của trung tâm Cepsatt tháng 8/2015: + Thời hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 20/8/2015 + Ngày thi: 22/8/2015 (Liên hệ số điện thoại 08.38405994 để nắm thông tin chi tiết)

© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng