Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 08.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
File đính kèm:
2220216042334-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Kết quả học Anh văn 1 và danh sách chia nhóm học tiếp Anh văn 2 từ ngày 24.2.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C như sau:
 
A/   LỚP TRẢ NỢ MÔN ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh lớp 15C301 đến 15C307 có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền - Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016
Lệ phí 580.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu
 • Công bố danh sách chia nhóm và lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 01/03/2016
 • Lịch học sẽ bắt đầu từ ngày 2/3/2016
 • Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 (PHẦN 1) – 30 TIẾT

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” được chia vào 04 nhóm học Anh văn 2 chính khóa (danh sách chia nhóm đính kèm ở trên)

2.  Thời khóa biểu học:
Nhóm Tên môn học Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
15A201 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 502 8 24/2/2016 13/4/2016
15A202 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 503 8 24/2/2016 13/4/2016
15A203 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 503 8 26/2/2016 15/4/2016
15A204 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 401 8 26/2/2016 15/4/2016
 
Lưu ý:
 • Học sinh đi học và điểm danh theo đúng nhóm đã phân.
 •  Anh văn 2 – Phần 2 (30 tiết) sẽ được học tiếp ở học kỳ 1/2016-2017

Thông báo - Tin tức
File đính kèm:
2220216042334-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Kết quả học Anh văn 1 và danh sách chia nhóm học tiếp Anh văn 2 từ ngày 24.2.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C như sau:
 
A/   LỚP TRẢ NỢ MÔN ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh lớp 15C301 đến 15C307 có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền - Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016
Lệ phí 580.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu
 • Công bố danh sách chia nhóm và lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 01/03/2016
 • Lịch học sẽ bắt đầu từ ngày 2/3/2016
 • Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 (PHẦN 1) – 30 TIẾT

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” được chia vào 04 nhóm học Anh văn 2 chính khóa (danh sách chia nhóm đính kèm ở trên)

2.  Thời khóa biểu học:
Nhóm Tên môn học Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
15A201 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 502 8 24/2/2016 13/4/2016
15A202 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 503 8 24/2/2016 13/4/2016
15A203 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 503 8 26/2/2016 15/4/2016
15A204 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 401 8 26/2/2016 15/4/2016
 
Lưu ý:
 • Học sinh đi học và điểm danh theo đúng nhóm đã phân.
 •  Anh văn 2 – Phần 2 (30 tiết) sẽ được học tiếp ở học kỳ 1/2016-2017

Lịch kiểm tra + thi
File đính kèm:
2220216042334-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Kết quả học Anh văn 1 và danh sách chia nhóm học tiếp Anh văn 2 từ ngày 24.2.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C như sau:
 
A/   LỚP TRẢ NỢ MÔN ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh lớp 15C301 đến 15C307 có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền - Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016
Lệ phí 580.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu
 • Công bố danh sách chia nhóm và lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 01/03/2016
 • Lịch học sẽ bắt đầu từ ngày 2/3/2016
 • Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 (PHẦN 1) – 30 TIẾT

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” được chia vào 04 nhóm học Anh văn 2 chính khóa (danh sách chia nhóm đính kèm ở trên)

2.  Thời khóa biểu học:
Nhóm Tên môn học Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
15A201 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 502 8 24/2/2016 13/4/2016
15A202 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 503 8 24/2/2016 13/4/2016
15A203 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 503 8 26/2/2016 15/4/2016
15A204 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 401 8 26/2/2016 15/4/2016
 
Lưu ý:
 • Học sinh đi học và điểm danh theo đúng nhóm đã phân.
 •  Anh văn 2 – Phần 2 (30 tiết) sẽ được học tiếp ở học kỳ 1/2016-2017

Kết quả học tập
File đính kèm:
2220216042334-TCCN 3 năm - Khóa 2 - Khối lớp 15C - Kết quả học Anh văn 1 và danh sách chia nhóm học tiếp Anh văn 2 từ ngày 24.2.2016.pdf
Phòng đào tạo thông báo tổ chức lớp Anh văn 1,2 đợt tháng 2/2016 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 2 – Khối lớp 15C như sau:
 
A/   LỚP TRẢ NỢ MÔN ANH VĂN 1 – 60 TIẾT
Nội dung TRẢ NỢ ANH VĂN 1
Đối tượng đăng ký - Học sinh lớp 15C301 đến 15C307 có kết quả học Anh văn 1 là “Không đạt” (danh sách đính kèm)
Thời gian đăng ký và đóng tiền - Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016
Lệ phí 580.000 đồng/học sinh
Địa điểm đóng -    Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh – gặp Cô Diễm
Thời khóa biểu
 • Công bố danh sách chia nhóm và lịch học tại bảng tin/ website: từ ngày 01/03/2016
 • Lịch học sẽ bắt đầu từ ngày 2/3/2016
 • Nếu không đủ sỉ số đăng ký học, lớp học sẽ dời qua học kỳ sau.
 
 
B/  LỚP CHÍNH KHÓA ANH VĂN 2 (PHẦN 1) – 30 TIẾT

1. Đối tượng học + Danh sách chia nhóm: Học sinh từ lớp 15C301 đến 15C307 đã học lớp Anh văn 1 có kết quả “ĐẠT” được chia vào 04 nhóm học Anh văn 2 chính khóa (danh sách chia nhóm đính kèm ở trên)

2.  Thời khóa biểu học:
Nhóm Tên môn học Số tiết Thứ Ca Tuần Phòng Số tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
15A201 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 502 8 24/2/2016 13/4/2016
15A202 Anh văn 2 - phần 1 30 4 7h15-10h50 26-33 503 8 24/2/2016 13/4/2016
15A203 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 503 8 26/2/2016 15/4/2016
15A204 Anh văn 2 - phần 1 30 6 7h15-10h50 26-33 401 8 26/2/2016 15/4/2016
 
Lưu ý:
 • Học sinh đi học và điểm danh theo đúng nhóm đã phân.
 •  Anh văn 2 – Phần 2 (30 tiết) sẽ được học tiếp ở học kỳ 1/2016-2017

© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng