Phụ huynh

- Kính chào quí phụ huynh học sinh, Quí phụ huynh học sinh có thể tra cứu thông tin hoạt động học tập của học sinh tại Trường TCCN Tôn Đức Thắng.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi điện thoại đến Phòng đào tạo 08.3840.5791 để được trao đổi cụ thể.
- Xin chân thành cám ơn và kính chúc quí phụ huynh sức khỏe và thành công!


Trường hiện có mối quan hệ thân hữu với các doanh nghiệp, ngân hàng, siêu thị, công ty thương mại để giới thiệu học sinh thực hành, thực tập và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Triết lý hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và của Cao đẳng thực hành & TCCN: CHẤT LƯỢNG VÀ TIN CẬY". Nguyên tắc hoạt động: "HIỆU QUẢ, CÔNG BẰNG VÀ ỔN ĐỊNH"

Thời khóa biểu
Thứ - Ngày Lớp Sĩ Số Môn HK Thời gian:
 Giờ làm bài
Giám thị coi thi
Tư – 11/11 15C301 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C302 45 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Năm – 12/11 15C303 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C304 45 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Hai – 16/11 15C303 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Bùi Quang Đạt
15C304 45 I 60’ 13g00 - 14g00 Bùi Quang Đạt
Năm – 19/11 15C301 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Bùi Quang Đạt
15C302 45 I 60’ 13g00 - 14g00 Bùi Quang Đạt
Hai – 23/11 15C303 45 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lương Ngọc Tuấn
15C304 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lương Ngọc Tuấn
Hai – 23/11 15C305 49 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lê Xuân Quyến
15C306 46 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lê Xuân Quyến
Hai – 23/11 14CN3 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Đoàn Văn Lượng
14CH3 33 I 60’ 13g00 - 14g00 Đoàn Văn Lượng
Ba – 24/11 15C301 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lương Ngọc Tuấn
15C302 45 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lương Ngọc Tuấn
Ba – 24/11 14CN3 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lê Xuân Quyến
14CH3 33 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lê Xuân Quyến
Ba – 24/11 15C305 49 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C306 46 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Sáu – 27/11 15C307 50 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Hai – 30/11 14CN3 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
14CH3 33 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh


Thông báo - Tin tức
Thứ - Ngày Lớp Sĩ Số Môn HK Thời gian:
 Giờ làm bài
Giám thị coi thi
Tư – 11/11 15C301 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C302 45 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Năm – 12/11 15C303 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C304 45 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Hai – 16/11 15C303 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Bùi Quang Đạt
15C304 45 I 60’ 13g00 - 14g00 Bùi Quang Đạt
Năm – 19/11 15C301 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Bùi Quang Đạt
15C302 45 I 60’ 13g00 - 14g00 Bùi Quang Đạt
Hai – 23/11 15C303 45 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lương Ngọc Tuấn
15C304 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lương Ngọc Tuấn
Hai – 23/11 15C305 49 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lê Xuân Quyến
15C306 46 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lê Xuân Quyến
Hai – 23/11 14CN3 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Đoàn Văn Lượng
14CH3 33 I 60’ 13g00 - 14g00 Đoàn Văn Lượng
Ba – 24/11 15C301 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lương Ngọc Tuấn
15C302 45 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lương Ngọc Tuấn
Ba – 24/11 14CN3 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lê Xuân Quyến
14CH3 33 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lê Xuân Quyến
Ba – 24/11 15C305 49 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C306 46 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Sáu – 27/11 15C307 50 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Hai – 30/11 14CN3 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
14CH3 33 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh


Lịch kiểm tra + thi
Thứ - Ngày Lớp Sĩ Số Môn HK Thời gian:
 Giờ làm bài
Giám thị coi thi
Tư – 11/11 15C301 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C302 45 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Năm – 12/11 15C303 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C304 45 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Hai – 16/11 15C303 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Bùi Quang Đạt
15C304 45 I 60’ 13g00 - 14g00 Bùi Quang Đạt
Năm – 19/11 15C301 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Bùi Quang Đạt
15C302 45 I 60’ 13g00 - 14g00 Bùi Quang Đạt
Hai – 23/11 15C303 45 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lương Ngọc Tuấn
15C304 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lương Ngọc Tuấn
Hai – 23/11 15C305 49 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lê Xuân Quyến
15C306 46 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lê Xuân Quyến
Hai – 23/11 14CN3 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Đoàn Văn Lượng
14CH3 33 I 60’ 13g00 - 14g00 Đoàn Văn Lượng
Ba – 24/11 15C301 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lương Ngọc Tuấn
15C302 45 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lương Ngọc Tuấn
Ba – 24/11 14CN3 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lê Xuân Quyến
14CH3 33 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lê Xuân Quyến
Ba – 24/11 15C305 49 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C306 46 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Sáu – 27/11 15C307 50 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Hai – 30/11 14CN3 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
14CH3 33 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh


Kết quả học tập
Thứ - Ngày Lớp Sĩ Số Môn HK Thời gian:
 Giờ làm bài
Giám thị coi thi
Tư – 11/11 15C301 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C302 45 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Năm – 12/11 15C303 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C304 45 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Hai – 16/11 15C303 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Bùi Quang Đạt
15C304 45 I 60’ 13g00 - 14g00 Bùi Quang Đạt
Năm – 19/11 15C301 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Bùi Quang Đạt
15C302 45 I 60’ 13g00 - 14g00 Bùi Quang Đạt
Hai – 23/11 15C303 45 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lương Ngọc Tuấn
15C304 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lương Ngọc Tuấn
Hai – 23/11 15C305 49 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lê Xuân Quyến
15C306 46 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lê Xuân Quyến
Hai – 23/11 14CN3 45 I 60’ 14g40 – 15g40 Đoàn Văn Lượng
14CH3 33 I 60’ 13g00 - 14g00 Đoàn Văn Lượng
Ba – 24/11 15C301 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lương Ngọc Tuấn
15C302 45 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lương Ngọc Tuấn
Ba – 24/11 14CN3 45 Địa I 45’ 13g00 – 13g45 Lê Xuân Quyến
14CH3 33 Địa I 45’ 14g40 – 15g25 Lê Xuân Quyến
Ba – 24/11 15C305 49 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
15C306 46 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Sáu – 27/11 15C307 50 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
Hai – 30/11 14CN3 45 Sinh I 45’ 13g00 – 13g45 Nguyễn Thị Bích Hạnh
14CH3 33 Sinh I 45’ 14g40 – 15g25 Nguyễn Thị Bích Hạnh


© 2016 Trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đại Học Tôn Đức Thắng