Danh sách Cựu HSSV

Ngành Điện công nghiệp & dân dụng

Bạch Minh Khôi - Khóa 10Bạch Minh Khôi - Khóa 10
Ngày sinh: 25/05/1993
Khóa: 10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện Công Nghiệp & Dân Dụng
Đơn vị công tác: Công Ty TNHH SX-TM Quý Hùng
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm