Danh sách Cựu HSSV

Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trần Minh Đương - Khóa 10Trần Minh Đương - Khóa 10
Ngày sinh: 24/12/1992
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty An Phong
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Phạm Anh Thư - Khóa 10Phạm Anh Thư - Khóa 10
Ngày sinh: 25/08/1993
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty Tư vấn TKXD Kiến Việt Thành
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Hữu Bình Nguyên - Khóa 10Nguyễn Hữu Bình Nguyên - Khóa 10
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: , Công ty TNHHDTXDTM Hưng Phú, Q7
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Anh Tuấn - Khóa 10Nguyễn Anh Tuấn - Khóa 10
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty Coteccons 236/6 Điện Biên Phủ, Tp. HCM
Chức vụ: Giám sát về an toàn lao động trên công trường xây dựng
Trần Cao Kỳ - Khóa 10Trần Cao Kỳ - Khóa 10
Ngày sinh: 19/07/1992
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Phường An Phú Đông, Q12, Tp.HCM
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật, Bí thư chi đoàn khu phố 2, Phường An Phú Đông, Q12, Tp.HCM
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm