Danh sách Cựu HSSV

Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trần Minh Đương - Khóa 10Trần Minh Đương - Khóa 10
Ngày sinh: 24/12/1992
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty An Phong
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Phạm Anh Thư - Khóa 10Phạm Anh Thư - Khóa 10
Ngày sinh: 25/08/1993
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty Tư vấn TKXD Kiến Việt Thành
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Hữu Bình Nguyên - Khóa 10Nguyễn Hữu Bình Nguyên - Khóa 10
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: , Công ty TNHHDTXDTM Hưng Phú, Q7
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Anh Tuấn - Khóa 10Nguyễn Anh Tuấn - Khóa 10
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Công ty Coteccons 236/6 Điện Biên Phủ, Tp. HCM
Chức vụ: Giám sát về an toàn lao động trên công trường xây dựng
Trần Cao Kỳ - Khóa 10Trần Cao Kỳ - Khóa 10
Ngày sinh: 19/07/1992
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đơn vị công tác: Phường An Phú Đông, Q12, Tp.HCM
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật, Bí thư chi đoàn khu phố 2, Phường An Phú Đông, Q12, Tp.HCM
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm