Danh sách Cựu HSSV

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Hồ Kim Châu - Khóa: 10Hồ Kim Châu - Khóa: 10
Ngày sinh: 20/05/1992
MSSV: 10C004KL - Lớp: 10CKL
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán - Khóa: 10
Đơn vị công tác: Công ty TNHH TM & May Mặc Mạnh Phát
Chức vụ: Nhân sự kiêm Kế toán tiền lương
Lê Thị Minh Phương - Khóa 08Lê Thị Minh Phương - Khóa 08
Ngày sinh : 21/07/1988
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Khóa: 08
MSSV: 09C02005K - Lớp 09CK1
Đơn vị công tác: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KIẾN BÁCH
Chức vụ: Kế toán
Bùi Thị Hồng Nhung - Khóa 2010-2012Bùi Thị Hồng Nhung - Khóa 2010-2012
Ngày sinh: 08/10/1992
Khóa: 2010 - 2012
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế Toán
Đơn vị công tác: Học Viện Công Nghệ Thông Tin Bách Khoa
Chức vụ: Nhân viên
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm