Danh sách Cựu HSSV

Ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt (Điện lạnh)

Phan Quốc Phương - Khóa 10Phan Quốc Phương - Khóa 10
Ngày sinh: 19/06/1993
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: ĐIỆN LẠNH
Đơn vị công tác: Công ty phát triển và đầu tư GIA KHANG
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Nguyễn Văn Linh - Khóa 10Nguyễn Văn Linh - Khóa 10
Ngày sinh: 18/06/1992
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Điện Lạnh
Đơn vị công tác: CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm