Danh sách Cựu HSSV

Ngành Tài chính ngân hàng

Huỳnh Thị Tuyết Minh - Khóa 10Huỳnh Thị Tuyết Minh - Khóa 10
Ngày sinh: 11/11/1990
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
Đơn vị công tác: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đức Hòa – tỉnh Long An
Chức vụ: Nhân viên tín dụng doanh nghiệp
Võ Thị Kim HàVõ Thị Kim Hà
Ngày sinh: 03/04/1993
Khóa:10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
Đơn vị công tác: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Ninh Thuận
Chức vụ: Tư vấn Tín dụng
Nguyễn Thị Hường - Khóa 10Nguyễn Thị Hường - Khóa 10
Ngày sinh: 20/11/1992
Khóa: 10
Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tia Sáng Mới
Chức vụ: Thư ký
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm