Danh sách Cựu HSSV

Ngành Thiết kế thời trang

Vũ Thị Thu Hà - Khóa 06Vũ Thị Thu Hà - Khóa 06
Khóa:06
Tốt nghiệp chuyên ngành: May – TKTT
Đơn vị công tác: CÔNG TY ALBETTA
Chức vụ: QC
Nguyễn Ngọc Vy - Khóa 06Nguyễn Ngọc Vy - Khóa 06
Khóa:06
Tốt nghiệp chuyên ngành: May – TKTT
Đơn vị công tác: CÔNG TY ELITE
Chức vụ: QC
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm